Strålbehandling

orfitmask 2 styckenCT från sidan 2CT sedd inifrånLinjäraccelerator 8Dosplanering

På strålbehandlingen erbjuds strålning mot de flesta cancertumörer. Strålbehandlingen är en mottagning och innebär att du får behandling alla vardagar under hela året. Personalen som behandlar dig är särskilt utbildade inom onkologi och strålbehandling. Välkommen.

 

Jag ska få strålbehandling i:

Göteborg                   Borås


 

Strålbehandling vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedrivs i Göteborg (Sahlgrenska) samt i Borås (Södra Älvsborgs sjukhus). Strålbehandlingen är en av landets största kliniker och  här strålbehandlas ett stort antal patienter varje vardag. Strålbehandlingsavdelningarna omfattar elva strålbehandlingsapparater (linjäracceleratorer).

Patienterna som erhåller strålbehandling på Sahlgrenska Universitetssjukhuset kommer från Västra Götalandsregionen och norra Halland.

 

031 - 342 22 18 (Göteborg)  

033 - 616 34 72 (Borås)

måndag - fredag
07:00 - 16:30

Telefonsvarare som lyssnas av flera gånger varje vardag. Här kan du ställa frågor samt lämna meddelanden som gäller din strålbehandling.   


Har du akuta problem eller vill tala med din läkare, var god ring till din onkologiska mottagning. Kontaktuppgifter finns under "Enheter-mottagningar" på onkologens startsida.

Klicka här så kommer du till mottagningar på onkologens startsida

Rökavvänjning

Sök rökavvänjning på din vårdcentral eller så kan du ringa till "Sluta-röka-linjen" för att få praktisk handledning, stöd och råd.

020-84 00 00

www.slutarokalinjen.org 


Synpunkter

Om du har synpunkter om vården på strålbehandlingen, 
kontakta biträdande vårdenhetschef

Camilla Eriksson

031-3429115

Susanne Lext

031-3429116

Du kan också vända dig till Patientnämnden i Västra Götaland

uiqt|wBuizqi5pwwzvH%vozmoqwv5{muizqi5pwwzvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqm5tqvlpH%vozmoqwv5{muizqm5tqvlpH%vozmoqwv5{m