Förlossningsvård

Nyfödd bebis

Välkommen att föda barn på Sahlgrenska Universitetssjukhuset!

Varje förlossning är unik och förlossningsarbetet upplevs olika. Vår erfarenhet är att kvinnor som känner trygghet, delaktighet och får stöd under födandet får de bästa förlossningsupplevelserna. Vi gör allt för att du som ska föda ska få en bra upplevelse och att ditt barn ska få en trygg start i livet.

Förlossningsvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder dig vård under och efter förlossning. Du erbjuds också vård före förlossningen när det krävs specialistkompetens i form av speciell provtagning, behandling och rådgivning som inte kan erbjudas på din ordinarie mödravårdscentral (MVC). Universitetssjukhusets samlade specialistkompetens finns också tillgänglig för dig och ditt barn under och efter förlossningen.

Vi är med dig hela vägen

Vi är med dig hela vägen, från att du gör din rutinultraljudsundersökning, till det är dags att föda och du ringer vår förlossningskoordinator och till att du gör ditt återbesök med barnet efter förlossningen.
Läs mer om våra informationsträffar.

95 procent av alla som valt att föda barn på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är nöjda eller mycket nöjda med bemötandet under förlossningen.
Läs mer om våra enkätresultat.

Här finns vi

Sahlgrenska Universitetssjukhusets förlossningsvård finns på Mölndals sjukhus och på Östra sjukhuset, se mer i högerkolumnen. 

 

Behöver du komma i kontakt med förlossningsvården?

Ring: 031 - 343 12 50

Förlossningen Mölndal

Förlossningen Östra

Våra mottagningar

Våra avdelningar

Råd om vård dygnet runt:

Telefon: 1177

uiqt|wBivv4{wnqm5xm|mz{{wvH%vozmoqwv5{mivv4{wnqm5xm|mz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m