Hjärninfarkt

Vid en hjärninfarkt uppstår skadan på grund av en blodpropp som täpper till en artär helt eller delvis. Blodproppen kan ha bildats på en annan plats i kroppen, till exempel i hjärtat, och transporterats med blodet till hjärnan. Den här typen av proppar kallas embolier. Alternativt har blodproppen bildats på plats i ett blodkärl i hjärnan. Om proppen har stoppat blodflödet för länge skadas en del av hjärnan.

Symptom vid hjärninfarkt kan vara skiftande beroende på vilken del av hjärnan som skadats. Exempel på symptom är: 

  • svaghet och förlamning i ena sidan
  • känselnedsättningar
  • domningar
  • talsvårigheter
  • synrubbningar

Ring alltid 112 vid tecken på hjärninfarkt!

Behandling

Behandlingen vid en hjärninfarkt kan bestå av olika delar beroende på hur blodproppen som orsakar infarkten uppkommit och hur den drabbat hjärnan. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset kan vi bland annat erbjuda följande:

uiqt|wB&tqvli5s}ttmvjmzoH%vozmoqwv5{mtqvli5s}ttmvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m