Konstgjord urinblåsa (ortotopt blåssubstitut)

Ortotopt blåssubstitut innebär att man får en konstgjord urinblåsa tillverkad av tunntarm. Denna sys fast till urinröret och urinen töms sedan ut via krystning eller tappning med en tunn kateter.

uiqt|wB&tqvli5s}ttmvjmzoH%vozmoqwv5{mtqvli5s}ttmvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m