Prostatacancer

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män, och ju tidigare den behandlas, desto större är chansen att man blir botad. Det är ovanligt att bli sjuk före 50-årsåldern. Om man får prostatacancer har man fått en cancertumör i prostatakörteln, som ligger runt urinröret och som har till uppgift att bilda transportvätska åt spermierna.

Många märker inte av några symtom, men en del kan få en svagare urinstråle eller ha svårt att komma igång att kissa. Man kan behöva kissa väldigt ofta, bland annat flera gånger på natten. Men besvär med att kissa behöver inte bero på att man har prostatacancer.

Behandling

Det finns en rad olika behandlingar vid prostatacancer och vilken behandling som väljs beror på var tumören sitter, hur långt framskriden sjukdomen är, hur snabbt tumören växer, hur gammal patienten är, om cancern spridit sig osv.

Om tumören är liten och växer långsamt kan man vänta med att sätta in behandling, särskilt om patienten är äldre. Patienten får istället komma på regelbundna kontroller. Stiger PSA får behandling sättas in.
Om behandling behövs och tumören är begränsad till själva prostatan kan man göra en så kallad radikal prostatectomi, då hela prostatakörteln opereras bort. Det går också stråla bort tumören. Vid PSA - stegring efter en operation eller strålbehandling kan hormonbehandling sättas in.


uiqt|wBuizqivvm5nmpztqvoH%vozmoqwv5{muizqivvm5nmpztqvoH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m