Urinvägsinfektion

Urinvägsinfektion (UVI) är en vanlig infektion. Sjukdomen orsakas av bakterier som koloniserar slemhinnan i urinröret och vidare upp i urinblåsan. När infektionen är begränsad till urinröret och urinblåsan kallas det blåskatarr, så kallad cystit. Det är den vanligaste formen av urinvägsinfektion. Ibland sitter bakterieinfektionen i njurarna och njurbäckenet och heter då njurbäckeninflammation, så kallad pyelonefrit. Njurbäckeninflammation är en allvarligare infektion med feber och smärtor.

Behandling

Man kan behandlas med olika antibiotika beroende på om det bara är urinblåsan som är infekterad eller om även njurarna är påverkade. Män får ofta andra antibiotika än kvinnor eftersom även prostatakörteln kan vara infekterad.

För det mesta läker blåskatarr hos kvinnor av sig själv utan behandling. Ger inte besvären med sig eller om man har stora besvär bör man kontakta sin vårdcentral. Om man är gravid ska man alltid kontakta vården om man misstänker att man har blåskatarr. Män som misstänker att de har blåskatarr bör söka vård eftersom orsaken kan vara problem med prostatakörteln. Om man misstänker att man har njurbäckeninflammation ska man alltid kontakta vården direkt.

uiqt|wBuizqivvm5nmpztqvoH%vozmoqwv5{muizqivvm5nmpztqvoH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m