Handträning

Introduktion

Oavsett orsak till nedsatt funktion i handen så är behandlingen av handens funktion mycket viktig. Många övningar för handen kan och skall göras regelbundet flera gånger om dagen.

Inför behandlingen

Inga förberedelser behöver göras före träning/behandling. Behandlingen

Själva behndlingen

Beroende på orsak och omfattning av funktionsnedsättningen i handen utformar arbetsterapeuten ett behandlings/träningsprogram som är anpassat individuellt till dig.
Det viktigaste är alltid att se till att en ev. svullnad undviks, det kan ske både genom passiva övningar som högläge och aktiva övningar som pumpövningar ovanför hjärthöjd.
Andra övningar riktar sig till att behålla eller öka rörlighet och styrka i handen och fingrar, detta görs ofta i samband med olika aktiviteter. En förutsättning för att kunna arbeta med sin hand är att skuldran har en bra rörlighet och därför kan även skulderträning förekomma.

Komplikationer och risker

Beroende på vilken typ av skada eller sjukdom som orsakar nedsatt handfunktion, finns risk för komplikationer. Det är därför mycket viktigt att noga uppmärksamma de restriktioner och följa de träningsråd du får av arbetsterapeuten.

Frågor/kontakt

Om du har frågor kring handträningen, kontakta din behandlande arbetsterapeut.
uiqt|wB&uiqt|wB%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m