Höftledsprotes

Introduktion

Höftleden består av en ledkula (ledhuvudet på lårbenet) som vilar i en ledskål (ledpannan i bäckenbenet). För att leden skall kunna röra sig mjukt och friktionsfritt är ledytorna klädda med brosk. Om ledbrosket skadas uppstår artros eller förslitning. Orsaken till broskskador kan bero på ålder, ärftlighet, höftåkommor i barndomen eller ledgångsreumatism.

Förslitningen kan ge försämrad rörlighet, smärta vid belastning, värk i vila och försämrad gångförmåga. Anpassad rörelse- och motionsträning stärker muskulaturen runt leden, vilket ofta förbättrar rörelseförmågan och kan lindra smärtan.

Om smärtan och värken blir för uttalad kan det bli aktuellt att överväga en operation med höftprotes, vilket innebär att den sjuka leden byts ut mot en konstgjord höftled

Behandling

De flesta höftprotesoperationerna utförs på Mölndals sjukhus och där får du träffa en sjukgymnast och arbetsterapeut i samband med inskrivningsbesöket. De kommer att instruera dig om att du skall kontakta arbetsterapeut och sjukgymnast i Primärvården för att prova ut de hjälpmedel som behövs efter operationen.

Efter operationen träffar du sjukgymnast och arbetsterapeut i samband med förflyttningar, gång och ADL(Aktiviteter i det dagliga livet). I samtliga fall är det viktigt att använda rätt hjälpmedel, eftersom du inte får böja mer än 90 grader i höften de första tre månaderna efter operationen.

De vanligaste träningsformerna efter en höftprotesoperation är:

 

 

uiqt|wB&mttqvwz5jmqrizH%vozmoqwv5{mmttqvwz5jmqrizH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m