Bassängträning

Bassängträning gör det möjligt för dig att träna på ett avlastat sätt eftersom vattnets bärkraft verkar avlastande på kroppen. Det är lättare att förflytta sig i vatten än på land, rörelser kräver mindre muskelarbete och lederna avlastas. Vattenmotståndet kan i sin tur ha liknande funktion som ett träningsredskap. Bassängträningen kan också vara ett mjukare sätt att påbörja en träning som sedan kan göras tyngre.

Bassängträning är en efterfrågad behandlingsmetod vid många olika typer av funktionsnedsättningar som smärta, försämrad rörlighet eller försämrad styrka. Inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset används bassängträning som en del i en mer komplett rehabilitering eller behandling.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har rehabbassänger på Mölndals sjukhus och Högsbo sjukhus. Båda bassängerna är handikappanpassade. Bassäng finns även på reumatologen på Sahlgrenska sjukhuset.

Bassängen på Högsbo sjukhus är även öppen för enskild träning, men då krävs skriftlig rekommendation från din fysioterapeut eller läkare i form av ett recept på fysisk träning - FaR®. Denna träning leds inte av någon ledare utan du har ett eget träningsprogram som du skall ha fått av din fysioterapeut i Primärvården.

Före behandlingen

Du måste vara remitterad till fysioterapeutisk behandling inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att få tillgång till bassängträningen.

Har du svårt att komma ned i vattnet finns en sittlift, men tänk på att du måste ta med dig en medhjälpare om du behöver hjälp med omklädning och dusch

Så går det till

Bassängträningen leds av specialutbildad personal, vanligen fysioterapeuter och fysioterapiassistenter. Fysioterapeuterna har särskild erfarenhet av rörelser i vatten vid till exempel besvär från rörelseapparaten och hjärt-/kärlsjukdomar. 
Temperaturen på vattnet ligger på ca 34 grader.

Träningen kan ske individuellt eller i grupp och med olika inriktningar. Träningen kan till exempel inriktas på att bibehålla eller förbättra styrka, ledrörlighet och uthållighet. Den kan också syfta till att minska smärta och muskelspänning, förbättra styrkan i svaga muskler, återinlära rörelser för förlamade muskler, eller bibehålla / förbättra balans, koordination och hållning.

En gruppträning tar ca 30 - 45 minuter medan individuell träning kan variera utifrån dina behov.

Efter behandlingen

Efter bassängträningen kan du känna dig trött och få värk i musklerna om du är otränad.

Komplikationer och risker

Det finns inte några speciella komplikationer eller risker med bassängträning.