Balansera mera och förebygg fall

2016-10-03

Varje dag avlider en handfull personer till följd av att de ramlar och slår sig. Men det går att mota olyckan i grind. Nu inleds kampanjen ”Balansera mera” för att förhindra fallolyckor i vardagen.

Fallolyckor är ett stort folkhälsoproblem. Årligen vårdas 50 000 personer på sjukhus som konsekvens av att de ramlat och slagit sig. Omkring tusen av dem skadar sig så illa att de dör.

När Socialstyrelsen nu inleder sin veckolånga kampanj för att förhindra fallolyckor, ligger fokus på att ”balansera mera”. Regelbundna balans- och styrkeövningar anses vara den bästa vägen för att bevara sin förmåga att kunna stå på benen.

– Vi kommer att finnas vid sjukhusens entréer under onsdagen. Då har besökarna möjlighet att testa sin balans och prova olika övningar tillsammans våra fysioterapeuter och arbetsterapeuter, berättar Ulla Molander, chefläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

I samband med socialstyrelsens kampanj satsar sjukhuset på förebyggande åtgärder. Att vara inlagd på sjukhus är nämligen ingen garanti för att slippa falla. Varje år rapporteras 1 500 fallolyckor som skett under vård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Oftast drabbas äldre patienter över 65 år eller personer med neurologiska eller kognitiva sjukdomar.

– Som tur är, är det långt ifrån alla som skadar sig, men fallolyckor är onekligen ett stort problem på våra sjukhus, säger chefläkaren Ulla Molander

I mitten av oktober införs därför nya rutiner för att identifiera patienter med förhöjd fallrisk och att förebygga olyckor i samband med vårdtillfället. Framförallt handlar det om att ställa ett par enkla frågor redan när patienten uppsöker sjukhuset första gången, förklarar chefläkaren.

– Har patienten fallit tidigare? Och vad är din egen uppfattning som vårdpersonal, tror du att det finns en risk att patienten ska falla?

Om patienten till exempel har lågt blodtryck, äter flera olika läkemedel eller är beroende av hjälpmedel för att förflytta sig, kan risken vara högre än annars. Då ska också nya bedömningar göras löpande under vårdtiden, och förebyggande åtgärder kan sättas in. Det kan handla om att uppmuntra patienten att ringa på klockan istället för att stiga upp, se till att det finns en rullator till hands - eller att se över en patients medicinering.

– Det går alltid att förbättra sin balans genom hela livet. Det kan räcka med några enkla övningar hemma. Numera vet vi ju att det aldrig är för sent att börja träna, säger Ulla Molander.

 

Publicerad av: Redaktionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset