Risk för cykelolyckor när halkan slår till

2016-12-02

Hittills i år har nio personer omkommit i cykelolyckor i Västra Götaland. Det är den högsta siffran på 14 år. Cykelolyckor med dödlig utgång involverar vanligtvis en motorist. En vanlig orsak till övriga cykelolyckor är till exempel halka på snö, grus eller is. Till Sahlgrenskas neurokirurgiska avdelningar kommer de som drabbats av svåra skallskador i samband med en cykelolycka.

Många inbitna cyklister sätter sig i sadeln året om. Den dagliga vardagsmotionen har blivit en vana och kylan hålls i schack med bra funktionskläder. Samtidigt lurar farorna på ett helt annat sätt än när vägarna är torra. En isfläck kan dölja sig i det snåla morgonljuset och de våta löven på spårvagnsspåren kan utgöra en potentiell livsfara.

–  Vi kan se två peakar med cykelolyckor hos oss. Under sommaren när många är ute och cyklar samtidigt, och vid den här tiden när det är halt ute, säger Johan Ljungqvist som är neurokirurg på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

De omedelbart dödliga cykelolyckorna ligger utanför Johan Ljungqvists blickfång, liksom de olyckor som orsakar lindriga skador. Samtliga patienter som kommer till  neurokirurgen efter en trafikolycka har drabbats av svåra skallskador. Huvudet har oftast utsatts för ett ”trubbigt våld” och hjärnan innanför det hårda benet har tagit stryk. Vid sidan om trafikskador ligger vanligtvis fall, misshandel eller bara olyckliga omständigheter bakom.

– Det som kan hända när man slår i huvudet är dels att skallbenet spricker, dels att det uppstår en blödning utanför eller innanför den hårda hjärnhinnan eller i hjärnvävnaden, förklarar Johan Ljungqvist.

Följderna av en hjärnskada är svåra att förutsäga och de första fyra timmarna efter olyckan är avgörande för rehabiliteringen. Men även om den som drabbats kommer under vård inom tidsramen, är det sällan som han eller hon blir helt återställd. En traumatisk hjärnskada leder nästan alltid till någon form av kognitiva svårigheter efteråt.

Just nu ingår Johan Ljungqvist i ett forskningsprojekt som handlar om slitningsskador i hjärnans nervbanor. Skadorna kan uppstå genom ett starkt rotationsvåld, till exempel om man slår i huvudet lite snett när man faller i backen. Hjärnan fortsätter att röra sig, trots att marken bromsar, vilket skapar slitningar i de långa nervbanorna inne i hjärnan.

– Det här skadorna  uppstår i skadeögonblicket och det finns ingen behandling. Konsekvensen är ofta ett livslångt lidande för patienten som kan förlorar både motorik och tankeförmåga, säger neurokirurgen.

Enligt Transportstyrelsens statistik har fler än hälften av alla landets alla dödsolyckor på cykel inträffat i Västra Götaland i år. Plus att 61 allvarliga och över 500 mindre allvarliga, cykelolyckor har skett i regionen.

För neurokirurgiska enheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset ser däremot siffrorna ungefär likadana ut över tid. Varje år tar universitetssjukhuset emot ett 50-tal patienter med svåra hjärnskador som orsakats av olyckor eller våld.

– Fast det är en liten grupp, trots allt. Man räknar med att omkring 20 000 svenskar slår i huvudet varje år och att 300 av dem får allvarliga skallskador, säger Johan Ljungqvist - som själv cyklar till jobbet året om.

 

 Publicerad avRedaktionen