Missförstånd vanliga mellan patient och vårdpersonal

2017-04-10

Patienten missförstår över hälften av den medicinska informationen. Eller glömmer bort den omedelbart. Med några enkla knep kan vårdpersonalen försäkra sig om att alla viktiga upplysningar har gått fram.

Läkaren, sjuksköterskan, fysioterapeuten, receptionisten, logopeden… Alla ger information, om medicinering, diagnos eller förberedelser inför operation. Personalen kanske också skickar med en broschyr och är därmed övertygad om att patienten fått all nödvändig fakta.

Men så är det oftast inte.

Mellan 40 och 80 procent av den medicinska informationen som ges till patienten glöms bort omedelbart, och nästan hälften av allt som sägs missförstås.

– Den främsta anledningen är att människor har en tendens att tolka vad som sägs utifrån den förförståelse de har, säger Anke Samulowitz, regionutvecklare på Kunskapscentrum för jämlik vård.

En klassiker är när sjuksköterskan meddelar att ett ”provsvar är negativt”. Om beskedet upplevs som ett bra eller dåligt beror på vilka tidigare erfarenheter patienten har. Eller om hen har genomgått en röntgenundersökning förut i livet, kanske hen ”vet” att kontrastvätskan ska sväljas?

– Att försäkra sig om att patienten och personalen har förstått varandra handlar om patientsäkerhet. Det är viktigt för alla parter att kommunikationen går fram, säger Anke Samulowitz.

Kunskapscentrum för jämlik vård har tagit fram broschyren ”Förstå mig rätt” som kan fungera som ett enkelt verktyg för att undvika missförstånd. Innehållet bygger på ”teach-back” som innebär att patienten sammanfattar den medicinska informationen med egna ord under samtalets gång eller i slutet av konsultationen. Hen får berätta själv hur många tabletter som ska tas, vid vilka tidpunkter och vem som ska kontaktas i framtiden?

– Men det får aldrig bli ett läxförhör. Det handlar om att se sin egen roll i samtalet och hur bra jag har förmedlat informationen till den som ska ha den, menar Anke Samulowitz.

Studier har visat att teach back-metoden, bland annat, minskar antalet återbud till operationer och att färre återinläggningar krävs när patienterna får ökad kunskap om sina sjukdomar. Dessutom känner de sig mer välkomna att ställa frågor inför planerade ingrepp.

– De flesta upplever en större delaktighet i sin egen vård och att de blir tagna på allvar på ett annat sätt, säger Anke Samulowitz.

Lika viktigt, som att patienten sammanfattar den medicinska informationen, är att vårdpersonalen summerar vad patienten har berättat, till exempel om sina besvär. Det är enkelt att prata förbi varandra och missa någon detalj som kan visa sig vara betydelsefull.

– Att använda sig av återberättande är väldigt effektivt. Finns det dessutom ett skriftligt material kan det vara bra att kombinera broschyren med Förstå mig rätt. Personalen kan förslagsvis låta patienten stryka under de mest angelägna delarna och komplettera texten med egna uppgifter. Då blir broschyren patientens egen på ett annat sätt, säger Anke Samulowitz.

 

Tänk på att:

- använda ett enkelt språk och ge inte för mycket information på en gång.

- be patienten att sammanfatta vad som har sagts, med egna ord.

- summera vad patienten har sagt om sina besvär.

- undvika ja och nej-frågor.

 

Anke Samulowitz är regionutvecklare på Kunskapscentrum för jämlik vård. Anke Samulowitz är regionutvecklare på Kunskapscentrum för jämlik vård.

 Av: Lotta Engelbrektson

Publicerad av: Redaktionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset