Prylarna i källaren

2017-08-07

Ingen skulle i dag acceptera att ha sin arbetsplats i ett rum i källarplan utan fönster. Ingen hade förmodligen gjort det förr heller om man haft ett val. I några av Sahlgrenskas "gömda rum” ligger brôten fortfarande kvar. Läs mer om skrymslet som (nästan) ingen känner till.

I källarplanet, med ingång från kulverten under huvudkomplexet på Sahlgrenska sjukhuset finns en mängd olika rum och utrymmen. Att de inte längre används som arbetsplatser är i dag fullständigt självklart. Men så var det alltså inte förr.

Men rummen har fortfarande en funktion, även om det inte är i den dagliga verksamheten.

För om det är någon som undrar var en del av alla gamla lampor som utrangerats hamnat hittar ni svaret här. Liksom långa rader med bokhyllor med tätt packade arkivmappar. Här hittar man också den gamla mekaniska verkstaden som en gång fanns på sjukhuset. I alla fall en del av de maskiner och den utrustning om användes där.

Varför de får stå kvar?

Ja, det skulle helt enkelt kosta för mycket att flytta alla saker och ta hand om allt. Så för all framtid, eller så långt framåt det nu går att se kommer dessa utrymmen att vara fyllda med allsköns bråte från förr