Det gamla värmesystemet

2017-08-07

Snöade det, sken solen? Öppna luckorna vid köldgrader, stänga dem igen vid en värmebölja. Varje dag gick vaktmästaren sin långa runda genom sjukhuset för att reglera temperaturen med handkraft. I ett av Sahlgrenskas ”gömda rum” finns det gamla värmesystemet kvar. Läs mer om skrymslet som (nästan) ingen känner till.

Hur får man värme och ventilation att fungera i ett jättekomplex som Sahlgrenska sjukhuset?

En del av dem som jobbar här skulle nog säga att det gör man inte. Får det att fungera alltså.

Oavsett vad man tycker om detta är det enkelt att konstatera att det är bättre än förr.

Med ingång från kulverten genom en lång, trång och ganska mörk gång kommer man fram till det som förr var en del av Sahlgrenskas värme- och ventilationssystem. Här finns de luckor och spjäll om varje dag ställdes in manuellt av en vaktmästare. De öppnades eller stängdes beroende på om det var kallt eller varmt utomhus.

Det var förmodligen inget lätt arbete. Det är många luckor och inte alltid direkt tillgängliga och enkla att komma till. Och det kan nog ha varit så att under den tid som arbetet pågick hade de yttre vädermässiga förutsättningarna ändrats.

Nu är systemet sedan länge taget ur bruk, men här var är det fortfarande synligt. Och då inte bara genom att ta sig in genom en mörk och trång gång. Det räcker med att titta på väggarna upp mot taket i någon av de gamla patientsalarna i de äldsta sjukhusbyggnaderna. Där finns ventilerna dit den varma eller kalla luften leddes i ett rörsystem.