Högtryck på Könsmottagningen i sommar

2015-06-24

Många söker sig till könsmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset under sommaren för att testa sig för smittsamma könssjukdomar. Ibland alldeles för tidigt. Först tio dagar efter man haft oskyddat sex kan man identifiera smittoämnen i kroppen.

För att vara på den säkra sidan i stundens hetta och slippa oroa sig för obehagliga överraskningar i form av könssjukdomar, gäller som alltid en sak:
- Skydda dig och din partner med kondom så undviker du smittsamma könssjukdomar och behöver inte oroa dig för smitta utan kan ha sex lugnt i sommar, säger Ylva Bergström, sjuksköterska, på könsmottagningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Hon berättar att just under sommaren har de som mest att göra på Könsmottagningen och de har långa väntetider vid drop-in. Det är inte så konstigt då sommaren inbjuder till kärlek och tillfälliga kontakter.
– Det är patienter i alla åldrar som söker. Men övervägande ungdomar, som har haft oskyddat sex och är rädda för att de blivit smittade, ibland med eller utan symtom, säger Ylva Bergström.

Ylva Bergström, sjuksköterska på Könsmottagningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ylva Bergström, sjuksköterska på Könsmottagningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Könsmottagningen håller därför öppet större delen av sommaren för att kunna hjälpa patienterna som ofta vill ha besked direkt om de har blivit smittade. Däremot tar de inte emot patienter som söker för akuta gynekologiska besvär utan de blir istället hänvisade till den gynekologiska akutmottagningen.

– Om man är rädd för att ha blivit smittad och vill ha svar direkt så kan det vara bra att veta att man kan testa sig hos oss först tio dagar efter att man har haft oskyddat sex. Innan dess går det inte att identifiera något smittoämne. Det gäller specifikt för klamydia och gonorré, säger hon och tillägger:
– Även man inte har några symtom kan det ändå vara en god idé att testa sig efter att tio dagar har gått efter oskyddat sex. Då det är lika stor risk att få symtom eller inga alls.

I de fall man har symtom som tyder på en könssjukdom, exempelvis att det svider när man kissar, får flytningar som ser annorlunda ut eller luktar konstigt, så kan man söka direkt på könsmottagningen för att snabbt få rätt hjälp och behandling. Ibland kan det dock bli långa väntetider på drop-in så har man inga symtom är det bäst att boka en tid till sjuksköterskan på mottagningen.

 – Det går också att söka sig till sin vårdcentral. Efter en första läkarbedömning på vårdcentralerna kommer många patienter till Könsmottagningen via remiss till Könsmottagningen, säger hon.
Om det skulle visa sig att man är smittad av en könssjukdom får man behandling, återbesök och/eller årliga kontroller beroende på vilken typ av könssjukdom det år. Om det rör sig om kondylom, så kallade könsvårtor eller nyupptäckt herpes, så kan läkaren på en vårdcentral ofta ställa diagnosen och erbjuda patienten behandling utan att behöva skicka remiss till en hudläkare

Till skillnad från herpes och kondylom som orsakas av virus så orsakas könssjukdomarna syfilis, gonorré och klamydia av bakterier. På könsmottagningen behandlas dessa könssjukdomar med antibiotika, antingen via tabletter eller via injektion av en spruta. De betecknas också som allmänfarliga.Om man testas positivt för någon av dessa sjukdomar som går under smittskyddslagen och betecknas som allmänfarliga, så är man skyldig att uppge vilka man har haft sex med för att spåra källan till smittan men även för att förhindra ytterligare smittspridning.

 Man blir alltid erbjuden att träffa en kurator både för att uppge namn på de man haft sex med och om det är något man tycker är jobbigt och vill prata om.
– Vi finns där för våra patienter om de skulle behöva råd och stöd. Det är precis lika viktigt som den medicinska behandlingen. En del av våra patienter känner skuld och skam. Men det är högst mänskligt att man kan glömma skydd i stundens hetta och sex har de flesta oavsett ålder, säger Ylva Bergström som berättar att patienter över 80 år är precis lika oroliga och osäkra som ungdomarna när de söker vård.

Klamydia och gonorré är exempel på de könssjukdomar som ofta inte ger några symtom utan kallas för tysta infektioner. De kan ibland ge ärrbildningar i underlivet och kan i värsta fall leda till infertilitet. En del känner inte till att anledningen till deras infertilitet kan bero på en tidigare klamydiainfektion.

– Möjligheten att bli gravid kan ytterligare försvåras av att kvinnor väntar allt längre med att skaffa barn och att fertiliteten sjunker redan i 30-årsåldern, konstaterar Ylva Bergström och menar att detta är ytterligare en anledning att vara rädd om sig och skydda sig vid tillfälliga sexuella kontakter då faktum är att könssjukdomarna ökar i Sverige.

Skälen till ökningen är många, framför allt minskad användning av kondom men även att vi reser utomlands i större utsträckning och tar med oss könssjukdomar hem från semestern. Det finns även en utbred uppfattning att hiv inte är lika vanlig längre och det bidrar till att kondom inte används i lika hög utsträckning.
– Även om hiv inte är lika med en dödsdom så är det fortfarande en allvarlig kronisk sjukdom som behöver livslång behandling, säger Ylva Bergström.

Hon betonar att här är föräldrar och andra vuxna viktiga för konsekvenstänkandet - vad som händer om man inte skyddar sig med kondom. Föräldrar och andra vuxna behöver även hjälpa ungdomar att sålla bland vad som är sant och falskt om könssjukdomar, då det ofta förekommer felaktiga uppgifter på nätet. 

Enligt hennes erfarenheter finns det överraskande nog även en stor okunskap om sex bland vuxna. Många föräldrar värjer sig mot samtalet om ”blommor och bin” med sina ungdomar.
Det krävs att vi vuxna håller dialogen levande och inte tror att ett samtal om ”blommor och bin” räcker, menar Ylva Bergström och tillägger:
– Jag tycker att man ska se det som ett gyllene tillfälle att få prata med sina ungdomar. Även om de redan vet mycket om sex så är det viktigt att en vuxen pratar om källkritik, framför allt kring det som står på nätet. Ett värdefullt tips är att ta kontakt med ungdomsmottagningen och få stöd hur man kan närma sig sin tonåring i detta känsliga ämne.

Gosedjuren är könsmottagningens maskotar, det är klamydia, syfilis,  herpes och gonorré, förstorade cirka 1 miljon gånger. Gosedjuren är könsmottagningens maskotar, det är klamydia, syfilis, herpes och gonorré, förstorade cirka 1 miljon gånger.

 

Publicerad av: Redaktionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset