Patienterna skriver historia på nya webbplatsen

2015-06-03

Som troligtvis första sjukhus i världen lanserar nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset en ny typ av extern webbplats. För första gången får patienterna själva vara med och skapa innehållet på webbplatsen.

Nu presenterar Sahlgrenska Universitetssjukhuset sin nya externa webbplats och låter samtidigt patienterna skriva historia. Sjukhuset blir troligtvis först i världen med att lansera en patientwiki. Det innebär att sjukhusets medarbetare tillsammans med patienterna bidrar med textinnehåll till sidor med patientinformation. Det gäller främst sidorna som rör undersökningar, diagnoser och behandlingar.

Tanken är att informationen ska bli mer begriplig och patientinriktad när patienterna själva får vara med och påverka innehållet. Samtidigt hoppas man att det ska leda till att webbsidan snabbare uppdateras med ny information.

– Det här är en del i utvecklingen med att patienter får större inflytande och delaktighet i den egna vården. Eftersom patienterna idag är väldigt pålästa och villiga att dela med sig av sina erfarenheter är det naturligt att öppna upp vår webb, säger Linda Kullenberg, webbstrateg vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och en av initiativtagarna bakom den nya webbsidan.

En annan nyhet med den nya webbsidan är ”Min berättelse” där patienterna kan skriva om sin upplevelse av vården. Det kan till exempel handla om hur det känns att göra en viss undersökning och på så sätt fungera som ett stöd för andra patienter.

– Patienterna delar redan idag med sig av sina upplevelser av vården i bland annat sociala medier. Nu ger vi dem en plats att få dela med sig direkt på vår webbsida, så att andra patienter och att vi som vårdgivare kan ta del av dem, säger Anders Johansson, webbstrateg vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Satsningen på den nya webbsidan ligger även i linje med det arbete med värdebaserad vård som sjukhuset bedriver, som handlar om att skapa värde för patienterna. Samtidigt möter man upp kraven som ställs i den nya patientlagen som betonar vikten av att involvera patienterna i den egna vården.

– Ju mer vi inkluderar patienten i deras vård, desto bättre kan vi dela ansvaret för tillfrisknandet. En patient med en kronisk sjukdom är expert på sin sjukdom och vet bättre än mig som läkare hur den upplevs och påverkar den enskilda patienten, säger Anette Falkenroth, medicinsk informationsdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Den nya externa webbplatsen kommer att ta form i takt med att allt fler patienter och medarbetare tillsammans bidrar med information. Därför är det egentligen ingen färdig webbsida som presenteras, menar Linda Kullenberg.

– Det är ett dynamiskt material som förändras efter ny kunskap och patienternas behov. Nu låter vi våra användare, med patienterna i spetsen, visa vad som är viktigast att utveckla och förbättra, säger hon.

 

Publicerad av: Redaktionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset