Rökningens okända effekt på läkemedel

2015-03-23

Ett liv utan cigaretter skulle för många människor kunna innebära lägre medicindoser, färre biverkningar och mer pengar i plånboken. Ändå är det få som känner till att rökning påverkar flera olika läkemedel.

Att det är farligt att röka är knappast någon nyhet för någon, däremot är det många som inte känner till att rökning även kan påverka vissa mediciner. Faktum är att det även är ganska okänt hos vårdpersonal, enligt Birgitta Nydahl Svärd, sjuksköterska på Mottagning för tobaksavvänjning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och tobakssamordnare i Västra Götalandsregionen.

– Inom psykiatrin är man lite extra uppmärksam eftersom en del antipsykotiska läkemedel påverkas av rökning och kräver vaksamhet och ibland dosjustering. Oftast tror jag att man har hört talas om att rökningen kan påverka mediciner, men inte vilka mediciner det handlar om.

Anledningen till att rökning påverkar vissa mediciner beror främst på att tobaksrök innehåller ämnen som ökar kroppens produktion av ett nedbrytande enzym som påverkar att det aktiva ämnet i dessa mediciner bryts ner fortare. Det gör att koncentrationen av läkemedlet i blodet minskar och en högre dos krävs för att ge samma effekt som hos en icke-rökare.

Det förklarar Magnus Axelsson, specialistläkare på läkemedelsenheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och medicinskt ansvarig för Läkemedelsupplysning i Västra Götalandsregionen.

– Om man jämför med att rökning är farligt i största allmänhet, utgör effekten på läkemedel kanske inte en stor påverkan för de flesta. Men en plötslig rökstart eller ett plötsligt rökstopp kan i vissa fall leda till att medicinerna inte får tillräcklig effekt respektive till läkemedelsförgiftning.

Han tycker att alla som äter mediciner och planerar att sluta röka, alternativt har börjat röka, alltid bör rådgöra med sin läkare för att se om medicindosen behöver justeras på grund av detta. Det gäller även om man vid rökstoppet börjar använda nikotinersättningsmedel.

Birgitta Nydahl Svärd har själv sett flera exempel på hur rökning kan påverka mediciner i sitt arbete på Mottagning för tobaksavvänjning. Hon minns särskilt en patient som hade hållit upp med rökningen i 7-8 veckor, men istället för att må bättre blev han väldigt trött och förstod inte varför. Hon föreslog då att patienten skulle ta upp problemet med sin läkare och berätta att han nyligen slutat röka. Läkaren konstaterade då att patienten behövde en lägre dos och efter en gradvis nedtrappning av medicinen fick patienten till slut tillbaka energin.

– Det är viktigt att patienterna är medvetna om rökningens effekter på vissa mediciner, annars kanske de tror att lösningen är att de ska börja röka igen, för att bli av med problemen. Jag tror även att fler skulle kunna sporras till att sluta röka om de insåg att de som rökfria skulle kunna ta en lägre dos mediciner, och därmed minska risken för biverkningar och få mer pengar i plånboken. Men naturligtvis ska en justering av medicindosen ske i samråd med läkare och det är viktigt att informera sin läkare om ändrade rökvanor.

Fakta: Så påverkas mediciner av rökning

I tobaksröken bildas ämnen som kallas för polycykliska aromatiska kolväten. Dessa gör att kroppens produktion av det läkemedelsnedbrytande enzymet CYP1A2 ökar och därmed även nedbrytningen av det aktiva ämnet i läkemedlet. Det gör att koncentrationen av läkemedlet i blodet minskar och en högre dos krävs därför för att ge samma effekt som hos en icke-rökare.

Det räcker med att man röker 7-10 cigaretter om dagen i ett par dagar för att kroppens produktion av det nedbrytande enzymet ska öka. Effekten är individuell och beror bland annat på genetiska faktorer. Effekten av tobaken är maximal efter tio dagars rökning och avtar likaså helt efter tio dagars rökstopp.

Påverkan på Heparin sker via en annan mekanism, men leder till att läkemedlet bryts ner och en högre dos krävs. Även kombinerade P-piller, P-piller med två olika hormoner, påverkas av rökning men då handlar det om att rökningen förstärker den ökade risken för blodproppar. Kombinationen rökning och P-piller ska därför undvikas enligt Läkemedelsverket.

 

Text: Stefan Sarajärvi
Publicerad av: Redaktionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset