Sanning och myt om högt blodtryck

2015-06-12

Runt en tredjedel av den vuxna svenska befolkningen har högt blodtryck. Men vad är egentligen sant om högt blodtryck och vad är myt? Vi har frågat experten Karin Manhem, överläkare på akutmottagningen på Sahlgrenska sjukhuset och professor i medicin.

Påstående: Stress har stor betydelse när det gäller högt blodtryck

– Det är en myt att det har stor betydelse. Stress har en viss betydelse men blodtrycket går inte automatiskt ner om man stressar mindre.

Påstående: Sjukvården behandlar för många med blodtryckssänkande medicin

– Det är också en myt. Forskning visar att till och med för människor över 80 år har blodtryckssänkande medicin god effekt och medicinering är meningsfull. Snarare är det för få personer får blodtryckssänkande medicin, och det gäller i alla åldrar.

Påstående: Är man överviktigt har man högt blodtryck

– Det är inte riktigt hela sanningen. Fetma leder till högre halter av stresshormoner vilket i sin tur leder till högre blodtryck. Det kan också vara så att en person med fetma är mindre fysiskt aktiv vilket också kan orsaka högre blodtryck. Fetma ökar dessutom risken för diabetes, vilket i sin tur gör att kärlen blir stela och mer åderförkalkade. Det påverkar också blodtrycket.

Men man kan absolut vara överviktigt utan att ha högt blodtryck. Då handlar det ofta om personer som har andra friskfaktorer, till exempel att de rör mycket på sig.

Karin Manhem, överläkare på akutmottagningen på Sahlgrenska sjukhuset och professor i medicin. Karin Manhem, överläkare på akutmottagningen på Sahlgrenska sjukhuset och professor i medicin.

Påstående: Man måste sluta salta sin mat om man har högt blodtryck

– Det vi vet är att salt och blodtryck tydligt hänger ihop. Men vad som är en optimal saltnivå är det ingen som riktigt vet. Det handlar om att hitta en bra balans. Om man har högt blodtryck så kan man absolut testa att minska ner på saltet. Där kan det vara bra att tänka på att om man äter mat ute så är den ofta väldigt rik på salt.

Påstående: Är man normalviktigt har man inte högt blodtryck

– Det stämmer inte, eftersom det är många olika faktorer som påverkar, till exempel ärftlighet för högt blodtryck, åderförkalkning och diabetes.  Även levnadsvanor spelar roll. Det kan handla om alkoholkonsumtion, motion eller rökning. Allt sammantaget bidrar detta till blodtrycksreglering och det är många faktorer som ska stämma för att blodtrycket inte ska stiga för mycket.

Påstående: Får man högt blodtryck kan man sluta med medicinen när det är bättre igen

– Det är en myt. Får man blodtrycksmedicin innebär det ofta en livslång medicinering. Högt blodtryck fungerar inte på samma sätt som vid en infektion, där man tar antibiotika och sedan slutar äta medicin när infektionen är borta. Där ligger det också ett ansvar på oss som arbetar inom sjukvården att hjälpa patienterna att förstå hur viktigt det är att ta medicinen. Högt blodtryck kan ju tyvärr vara något som man inte känner av förrän det är för sent.

Påstående: Man kan inte äta lakrits om man har högt blodtryck

– Det stämmer inte helt. Vissa personer reagerar med en kolossal blodtrycksstegring när de äter lakrits. Är det så att man har högt blodtryck och behöver sänka det, så kan man testa att leva lakritsfritt i två veckor och se vad som händer. Men det gäller som sagt vissa personer och inte alla.