Specialisten svarar på frågor om hypotyreos

2016-10-20

Känner du dig trött, frusen och låg i största allmänhet? Det behöver inte bara handla om höstens ankomst, det kan finnas allvarligare orsaker bakom. Hypotyreos, låg ämnesomsättning, kan drabba vem som helst, men är vanligast hos kvinnor efter klimakteriet.

Vem drabbas av Hypotyreos?

Hypotyreos - låg ämnesomsättning - kännetecknas av låga sköldkörtelhormoner (T4- och T3- hormon). Sjukdomen förekommer i alla åldrar och drabbar båda kvinnor och män, även om den är mer vanlig med stigande ålder och hos den kvinnliga befolkningen.

Så kallad subklinisk hypotyreos är en lättare variant med mindre besvär som kännetecknas av låga sköldkörtelhormoner och något förhöjt TSH hormon (akronym för tyreoidea stimulerande hormon).

TSH-hormon spelar en viktig roll i kroppen eftersom hormonet styr produktionen av sköldkörtelhormoner.

I dagsläget finns däremot inga bevis för att hypotyreos 2 - en form av nedsatt känslighet i hormonerna trots normala nivåer av sköldkörtelhormoner – existerar.

 

Vet man vad orsakerna är bakom?

 Det krävs en noggrann utredning och uppföljning för att få en bild av vad den bakomliggande orsaken är till hypotyreos. Sjukdomen kan vara medfödd, alltså att sköldkörteln inte har utvecklats som den ska, eller den kan debutera senare under livet.

Den vanligaste orsaken till hypotyreos i vuxen ålder är att sköldkörteln inte producerar tillräckligt med hormoner. I nittiofem procent av fallen beror den nedsatta produktionen på TPO- antikroppar, vilket oftast kallas för Hashimotos sjukdom eller tyreoidit. En annan orsak kan vara bristande produktion av hormonet TSH från hjärnans hypofys.

Hypotyreos kan även drabba patienter som har fått någon form av behandling mot hög ämnesomsättning eller genomgått en sköldkörteloperation. Även en inflammation i sköldkörteln kan leda till att patienten utvecklar en tillfällig hypotyreos, vilken oftast är övergående.

 

Vilka är symtomen på om något är fel?

 Eftersom varenda cell i hela kroppen behöver sköldkörtelhormoner för att fungera bra, påverkas därför alla kroppsfunktioner av en hypotyreos. Generella symptom kan vara diffusa besvär med trötthet, orkeslöshet och att kroppen helt enkelt går på lågvarv.

Det har publicerats långa listor med olika besvär som kan uppstå vid hypotyreos, några exempel är förstoppning, muskelsvaghet, ansiktssvullnad, depression och till och med demens.

 

Kan det vara farligt?

 Det finns inga bevis på att hypotyreos generellt kan utvecklas till något farligt. Däremot kan sjukdomen vara farlig för den enskilda patienten om den förblir oupptäckt och inte den bakomliggande orsaken reds ut.

Det är till exempel extra viktigt att inte missa hypotyreos hos en gravid kvinna eller om en hypotyreos beror på problem i hypofysen och inte i sköldkörteln.

Vad gäller följdsjukdomar, vet vi att en antikroppssjukdom kan öka risken för en andra eller tredje antikroppssjukdom. Därför är det viktigt att patienter med hypotyreos och höga TPO-antikroppar, tillsammans med sina läkare, är uppmärksamma på tecken till andra antikroppssjukdomar, till exempel reumatiska sjukdomar.

 

Vad är behandlingen?

 Oavsett orsak och i enlighet med alla publicerade behandlingsrekommendationer, behandlas hypotyreos med sköldkörtelhormonet levotyroxin som är ett konstgjort T4 sköldkörtelhormon. I Sverige finns två sådana preparat registrerade, Levaxin och Euthyrox.

Hos några patienter, där symptomfrihet inte kan uppnås, och alltid i samråd med patienten, kan man prova kombinationsbehandling med levotyroxin och liotyronin under en period.

Liotyronin är ett konstgjort T3-sköldkörtelhormon och i Sverige är preparatet registrerat under namnet Liothyronin.

Vad vi vet från stora publicerade studier är dock att någon fördel inte har kunnat påvisas med kombinationsbehandling, i jämförelse med behandling med endast T4-hormon.

Vi avråder även från behandling med endast T3-hormon, samt kombinationsbehandling under graviditet, eftersom det saknas studier som visar att behandlingsformen är riskfri.

Vad gäller licenspreparat med frystorkat svinsköldkörtelhormon, som innehåller både T4- och T3- hormon, finns ingen adekvat dokumentation som visar några fördelar framför konstgjort T4-hormon. Ett beslut har fattats av flera universitetssjukhus i Sverige (inklusive Sahlgrenska) att inte skriva ut licenspreparaten.

 

Vad är riktlinjerna för normalvärden?

 Här måste vi vara jätteförsiktiga och lyssna noggrant på den enskilda patienten och sätta individuellt anpassade mål. Målet med behandlingen är patientens välmående och parallellt normalisering av sköldkörtelhormonerna och förstås normalisering av TSH hormonet.

Om behandlingen leder till att TSH-hormonproduktionen i hypofysen förvinner totalt, vilket är ett tecken på överbehandling med sköldkörtelhormon, kan det långsiktigt ge farliga konsekvenser, till exempel benskörhet och hjärtproblem.

Det är viktigt att noggrant informera patienterna om att besvären kan kvarstå upp till ett år efter att proverna har normaliserats, så att ingen har ”falska” förväntningar på en snabb återställning.

 

Om jag misstänker problem med hypotyreos vart ska jag vända mig?

 Den stora gruppen av patienter med nedsatt produktion av sköldkörtelhormoner på grund av så kallade TPO-antikroppar utreds, behandlas och följs upp via primärvården.

Vid misstanke om låg ämnesomsättning bör prover tas på T4-hormonnivåer och TSH-hormon. Om det finns behov av en fördjupad utredning bör man även ta prover på TPO-antikroppar.

Här vill jag betona att provsvar som bekräftar höga TPO-antikroppar, när det inte finns andra besvär, inte behöver betyda att patienten drabbats av hypotyreos. Studier har visat att upp mot 20 procent av den svenska kvinnliga befolkningen uppvisar höga TPO-antikroppar - utan att alla har en bakomliggande hypotyreos.

Som endokrinolog vill jag även tillägga att det aldrig är fel att utesluta kortisolbrist vid diffusa besvär och trötthet. En test av kortisolet i blodet tas på morgonen, vilket läkaren därefter tar ställning till.

Komplicerade fall och definitivt alla patienter med misstänkt sjukdom i hypofysen måste remitteras till en endokrinologisk mottagning. Just nu erbjuder vi på Sahlgrenska ett second-opinion besök till patienter med vanlig hypotyreos, som kan behöva ytterligare en åsikt.  Dessutom följer vi upp och behandlar samtliga patienter med diagnosen central hypotyreos, det vill säga hypotyreos orsakad av problem i hypofysen, där det även kan finnas andra hormonbrister.

Under vardagarna har vi också konsultverksamhet för alla husläkare, där de kan komma i direktkontakt med en specialist inom Endokrinologi för att få råd och diskutera patientfall.

Till sist, akut sjuka patienter med misstänkt allvarlig hypotyreos måste remitteras till akuten för bedömning.

Publicerad av: Redaktionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Dimitris Chantzichristos  Vårdenhetsöverläkare, PhD student  Sektionen för Endokrinologi-Diabetes-Metabolism Sahlgrenska Universitetssjukhuset Dimitris Chantzichristos Vårdenhetsöverläkare, PhD student Sektionen för Endokrinologi-Diabetes-Metabolism Sahlgrenska Universitetssjukhuset