"Jag orkar inte mer"

2017-09-12

Var sjätte timme tar en människa livet av sig i Sverige. Nu inleds en nationell konferens om suicidprevention i Göteborg. Under två dagar diskuteras aktuell vetenskap, nya perspektiv och gamla erfarenheter med deltagare från hela landet.

”Förlåt. Jag orkar inte längre”. Det är den vanligaste inledningen på ett avskedsbrev. Varje år dör omkring 1 500 människor i självmord, tio gånger fler gör suicidförsök. Självmord är dessutom den vanligaste dödsorsaken bland unga mellan 15 och 29 år.

Lise- Lotte Risö Bergerlind, Kunskapsstöd för psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen. Lise- Lotte Risö Bergerlind, Kunskapsstöd för psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen.

–       Konferensen är viktig för alla. Särskilt för dem som jobbar inom vården, såväl den psykiatriska som den somatiska, säger Lise- Lotte Risö Bergerlind som arbetar på Kunskapsstöd för psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen.

Den här veckan samlas sakkunniga och berörda från norr till söder för den 11:e nationella konferensen om suicidprevention. Denna gång står Suicidprevention i Väst, SPIV, tillsammans med Västra Götalandsregionen, VGR, och Göteborgs Stad som värd på Svenska Mässan i Göteborg.

–       Många av föreläsarna kommer från organisationer i Västsverige och flera läkare från Sahlgrenska Universitetssjukhuset deltar i debatterna, säger Lise-Lotte Bergerlind, som själv är moderator under två av panelsamtalen.

Att möta psykisk ohälsa och självmordstankar är inte enbart en uppgift för psykiatrin. Man vet till exempel att självmordsrisken ökar vid ett cancerbesked och det kan vara viktigt för vårdpersonal att känna igen signalerna. Det finns även behov av att öka kunskaperna runt suicid för att kunna möta, inte bara de som är sjuka, utan också deras anhöriga på ett bra sätt.

–       Det här är en fråga för hela befolkningen. Hälften av alla som tar livet av sig har aldrig ens varit i kontakt med psykiatrin, konstaterar Lie-Lotte Risö Bergerlind.

Det förebyggande arbetet sker på alla samhällsnivåer. Hur ska man bygga i framtiden? Är stängsel vid broräcken och bevakade järnvägsövergångar effektivt? Och hur ska omgivningen agera för att i möjligaste mån kunna förhindra att det värsta sker?

Under konferensen deltar såväl ideella föreningar och forskare inom folkhälsoarbete och psykiatri, som representanter för Trafikverket och räddningstjänst.

–       Primärvården är en viktig aktör, eftersom alla människor kommer dit. Att våga fråga patienten om tankar på självmord kan vara det första steget, menar Lie-Lotte Risö Bergerlind.

 Den nationella konferensen Suicidprevention 2017 pågår 12-13 september, Svenska Mässan i Göteborg.