Föreläsningar för allmänheten

Varje år håller våra specialister på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, till exempel läkare, sjuksköterskor och psykologer, öppna föreläsningar för alla som är intresserade av sin hälsa. Samlingsrubriken för föreläsningsserien är Verktyg för bättre hälsa.

2 oktober – Träning för röst och balans

Hörsalen, Stadsbiblioteket Göteborg, klockan 18.00–20.00. Programpunkter:

 • Hälsan tiger – att vårda sin röst
  Föreläsare: Hans Dotevall, överläkare, Lisa Tuomi, logoped
 •  Finns det bot mot yrsel?
  Föreläsare: Lena Kollén, överfysioterapeut

25 oktober - Hälsa vid cancer – Hur kan vi tillsammans förbättra hälsa i samband med cancersjukdom och behandling

Hörsalen, Stadsbiblioteket Göteborg, klockan 18.00–20.00. Programpunkter:

 • Symtom i samband med cancersjukdom och behandling - orsak och åtgärder
  Föreläsare: Karin Ahlberg, sjuksköterska
 • Fysisk aktivitet och träning under och efter cancerbehandling Föreläsare: Eva Nyberg, Fysioterapeut
 • Energi och näring under cancerbehandling
  Föreläsare: Mikael Seroka, leg. Dietister

12 november - Är fysisk aktivitet och stort vattenintag bra för hälsan?

Hörsalen, Stadsbiblioteket Göteborg, klockan 18.00–20.00. Programpunkter:

 • Kan fysisk aktivitet påverka urologiska sjukdomstillstånd
  Föreläsare: Ralph Peeker, överläkare
 •  Är det bra för hälsan att dricka mycket vatten – eller kanske farligt?
  Föreläsare: Gregor Guron, överläkare 

11 december - När huden inte fungerar – om kontaktallergi, eksem och kemikalier

Hörsalen, Stadsbiblioteket Göteborg, klockan 18.00–20.00. Programpunkter:

 • Torrt, rött och kliande – kan det vara eksem?
  Föreläsare: Mikael Alsterholm, hudläkare
 • Gömda allergen i vår vardag – om kontaktallergi.
  Föreläsare: Lina Hagvall, yrkeshygieniker

 • Workshop: leta allergen
  Föreläsare: Britt-Marie Ehn, biomedicinsk analytiker

 • Är naturprodukter ofarliga?
  Föreläsare: Ann-Therese Karlberg, professor i dermatokemi, Gunnar Nyman, hudläkare

Fri entré. Vi bjuder på frukt. Ta chansen att lyssna till våra specialister och bli motiverade till en mer hälsosam livsstil!


Senast uppdaterad: 2018-09-20 12:35