Smittspridning

Här hittar du som ska besöka sjukhuset aktuell information för att skydda dig själv och andra från smitta.

Generella besöksrestriktioner upphör 1 februari 2023

Tack vare minskad smittspridning av luftvägsvirus i samhället upphör de generella besöksrestriktionerna för sjukhuset från och med 1 februari. Besökare till inneliggande patienter och patienter, behöver inte längre använda munskydd i väntrum vid öppenvårdsbesök.

Det kan finnas mottagningar som fortfarande har besöksrestriktioner, kontakta respektive avdelning för mer information.

Aktuella restriktioner

Följande gäller för patienter, medföljande och besökare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset:

  • Personer med pågående infektionssymtom ska inte vistas på sjukhuset som besökare/medföljare till patient.
  • Patient med infektionssymtom som har ett bokat besök till sjukhuset ska kontakta respektive mottagning före sitt besök.
  • Det är fortsatt viktigt att hålla avstånd.