Akut

Är du akut eller livshotande sjuk?
Ring 112 eller ta dig på egen hand till en akutmottagning.

Akutmottagningar med särskild inriktning