Förlossning

Bebis som ligger på förälders bröst

Dags att föda? 

Ring förlossningskoordinator: 031-343 12 50

Förlossning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder vård under och efter förlossningen. Vi erbjuder också vård före förlossningen när det krävs specialistkompetens i form av speciell provtagning, behandling och rådgivning som inte kan erbjudas på ordinarie mödravårdscentral (MVC). Vår samlade specialistkompetens finns också tillgänglig för dig och ditt barn under och efter förlossningen.

Varje förlossning är unik och förlossningsarbetet upplevs olika. Vår erfarenhet är att de som känner trygghet, delaktighet och får stöd under födandet får de bästa förlossningsupplevelserna. Vi gör allt för att du som ska föda ska få en bra upplevelse och att ditt barn ska få en trygg start i livet.

Vi bedriver forskning och som patient hos oss får du del av den utveckling och de framsteg som görs inom förlossningsvården.

Vänta barn

Under graviditeten vänder du dig i första hand till din mödravårdscentral (MVC) när du har frågor kring din graviditet.

För dig med någon graviditetskomplikation, som till exempel högt blodtryck eller för tidiga värkar, kan vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuda mödravård, förlossningsvård och eftervård med all den specialistkompetens som du och ditt barn behöver för en trygg graviditet och en trygg förlossning. Du remitteras till oss av din barnmorska eller läkare. Vi utför också fosterdiagnostik.

Dags att föda 

Vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder all den kompetens och specialistkompetens som behövs för att du och ditt barn ska få en trygg förlossning. Våra förlossningsenheter finns på Östra sjukhuset.

Varje förlossning är unik och vi strävar efter att tillgodose de önskemål som föräldrarna har. Vi försöker tillvarata era egna resurser. Vi vill skapa en trygg miljö som är så naturlig och säker som möjligt, för dig som blivande förälder och för det väntade barnet.

Du får stöd och vägledning av barnmorskan under förlossningen. Har du behov av smärtlindring såsom lustgas eller EDA (ryggradsbedövning), erbjuder vi det alla tider på dygnet.

Efter att barnet fötts åker ni hem eller flyttar ni till vår eftervårdsavdelning. Vården och tiden ni stannar på avdelningen är anpassad efter era behov.

När barnet är fött

Tillsammans med barnmorskan har du som nybliven förälder ett ankomstsamtal om förlossningsvårdens och eftervårdens innehåll. Då kan du berätta om dina förväntningar och dina önskemål för tiden på förlossningsvården. Barnmorskan visar också avdelningen för dig.

Avdelning 308 Förlossning

Avdelning 312 Förlossning

Avdelning 314 Specialförlossning

Akutmottagning för gravida och nyförlösta

Antenatal Östra

Efter en förlossning väger vi all blödning och håller noggrant koll på blödningsmängden de första två timmarna (bild 1). Om den födande blöder mer än 500 ml eller om en stor mängd kommer på kort tid sätts åtgärder snabbt in för att det inte ska bli en stor blödning. De åtgärder som görs är bland andra att den födande får PVK(infart), läkare tillkallas, BAS-test skickas, urinblåsan töms med en tappningskateter, läkemedel gives och aortakompression kan hållas(bild 2). Även vätska kan kopplas och den födande ska hållas varm. Om blödningen inte stillar sig på förlossningssalen tas den födande upp till operationssal där en bedövning läggs i ryggen och läkaren kan tex behöva göra en kontroll så att inga rester finns kvar i livmodern. Den vanligaste orsaken till postpartumblödning är atoni, dvs att livmodern har svårt att dra ihop sig. Vi utgår från fyra orsaker till blödning enligt minnesregeln "fyra T" -Tone (atoni) -Trauma (blödning från förlossningsskada/kejsarsnitt) -Tissue (kvarhållen placenta eller rester) -Thrombin (koagulationsrubbning) På filmen kan ni se hur vi larmar för att mer personal snabbt ska komma till rummet. Här hämtar Lena och Helen blödningsvagnen till rummet där alla läkemedel och utrustning finns. #alltidredo #förlossningen #östrasjukhuset
I veckan belyser vi postpartumblödning (postpartum hemorrhage, PPH) som är den vanligaste obstetriska blödningen. Blödning upp till 1000 ml är normalt då blodvolymen ökar med 40-50% under graviditeten. Häng med i veckan, vi tar upp de vanligaste orsakerna och hur vi åtgärdar blödning efter en förlossning.🚨 #förlossning #postpartum #pph
År 2018 kom 9805 nya bebisar till världen på Östra Sjukhuset. Det är i genomsnitt 27 st per dygn fördelat på tre avdelningar! Flest barn föddes i maj, 887 st. Undra om 2019 får lika många nya göteborgare?❤️ #flestbebisarisverige #bebis2018 #östrasjukhuset #förlossningen
En sugklocka, även kallad vakuum extraktion (VE), kan användas om barnet behöver komma ut snabbt eller om den födande behöver hjälp i krystfasen. Förlossingsläkare tillkallas till rummet och en gemensam bedömning görs om barnet är tillräckligt långt ner i förlossningskanalen samt att modermunnen är retraherad (fullvidgad). En "Timeout" görs innan start för att alla i rummet ska vara insatta i situationen samt för att alla ska vara införstådda med vilken uppgift respektive har. När sugklockan sedan placerats på barnet huvud, med hjälp av vakuum, krystar den födande under värk och läkaren hjälper då till att dra i sugklockan samtidigt. Bedövning läggs inför ett eventuellt klipp och perinealskydd hålles. Barnpersonal är alltid på plats vid sugklocka. . #förlossning #sugklocka
På bilderna ser ni två av våra härliga ekonomibiträden. På förlossningen och BB har ekonomibiträdet omväxlande arbetsuppgifter, allt från skötsel av livsmedel till att förse de födande/familjer med mat. De tar hand om disk, beställer tvätt, packar upp förråd och dukar fram vår frukost- och kvällsbuffé. Vid behov finns de även till hands för att snabbt gå med blodprover till lab för analys. . #silverbricka #förlossning #göteborg
Här är Leia som föddes hos oss en decembernatt💗 Välkommen till världen och stort grattis till familjen✨ Den fina mössan har Leias mormor virkat inför hennes ankomst. Trevlig helg från oss! #maytheforcebewithyou #decemberbebis #förlossningen #bb #göteborg
Årets första göteborgare blev en pojke och han ska troligtvis heta Gabriel. Han föddes kl 00.43 inatt på avdelning 312 Östra Sjukhuset! På bilden ser ni mamma Elga och pappa Matheus och deras förlossningsteam, barnmorskan Camilla och undersköterskan Jenny. I sedvanlig ordning var dagspressen här och intervjuade familjen tidigare idag. Familjen hälsar att de är förvånade över att de blev först år 2019 eftersom de redan i fredags åkte in till förlossningen för en igångsättning. De är lyckliga och hälsar och tackar alla som var med dem på vägen och särskilt Camilla och Jenny som var med under födseln. Ett varmt Grattis och lycka till säger vi här från förlossningen och BB! #förlossningen #förstagöteborgaren2019 #bb #förstabebisen2019 #gottnyttår #bebis #nyfödd
Gott nytt år!🎉 Vi tackar för ett fantastiskt 2018 och ser framåt emot ett lika härligt 2019! . När tror ni första bebisen föds? #tittut #gottnyttår2019
Tanken är ett kraftfullt redskap som kan användas på flera sätt. Att säga ”nej, jag kan inte” eller ”nej, jag orkar inte” blockerar oftast den inre förmågan och aktiverar istället stress och rädsla. Men just när känslan är som mest negativ kan det vara mest kraftfullt att istället våga säga ”JA” #tryggförlossning

Senast uppdaterad: 2018-10-15 08:27