Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Förlossning

Bebis som ligger på förälders bröst

Dags att föda? 

Ring förlossningskoordinator: 031-343 12 50

Förlossning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder vård under och efter förlossningen. Vi erbjuder också vård före förlossningen när det krävs specialistkompetens i form av speciell provtagning, behandling och rådgivning som inte kan erbjudas på ordinarie mödravårdscentral (MVC). Vår samlade specialistkompetens finns också tillgänglig för dig och ditt barn under och efter förlossningen.

Varje förlossning är unik och förlossningsarbetet upplevs olika. Vår erfarenhet är att de som känner trygghet, delaktighet och får stöd under födandet får de bästa förlossningsupplevelserna. Vi gör allt för att du som ska föda ska få en bra upplevelse och att ditt barn ska få en trygg start i livet.

Vi bedriver forskning och som patient hos oss får du del av den utveckling och de framsteg som görs inom förlossningsvården.

Vänta barn

Under graviditeten vänder du dig i första hand till din mödravårdscentral (MVC) när du har frågor kring din graviditet.

För dig med någon graviditetskomplikation, som till exempel högt blodtryck eller för tidiga värkar, kan vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuda mödravård, förlossningsvård och eftervård med all den specialistkompetens som du och ditt barn behöver för en trygg graviditet och en trygg förlossning. Du remitteras till oss av din barnmorska eller läkare. Vi utför också fosterdiagnostik.

Dags att föda 

Vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder all den kompetens och specialistkompetens som behövs för att du och ditt barn ska få en trygg förlossning. Våra förlossningsenheter finns på Östra sjukhuset.

Varje förlossning är unik och vi strävar efter att tillgodose de önskemål som föräldrarna har. Vi försöker tillvarata era egna resurser. Vi vill skapa en trygg miljö som är så naturlig och säker som möjligt, för dig som blivande förälder och för det väntade barnet.

Du får stöd och vägledning av barnmorskan under förlossningen. Har du behov av smärtlindring såsom lustgas eller EDA (ryggradsbedövning), erbjuder vi det alla tider på dygnet.

Efter att barnet fötts åker ni hem eller flyttar ni till vår eftervårdsavdelning. Vården och tiden ni stannar på avdelningen är anpassad efter era behov.

När barnet är fött

Tillsammans med barnmorskan har du som nybliven förälder ett ankomstsamtal om förlossningsvårdens och eftervårdens innehåll. Då kan du berätta om dina förväntningar och dina önskemål för tiden på förlossningsvården. Barnmorskan visar också avdelningen för dig.

Avdelning 308 Förlossning

Avdelning 312 Förlossning

Avdelning 314 Specialförlossning

Akutmottagning för gravida och nyförlösta

Antenatal Östra

Bild från Instagram
På bilderna ser ni Cajsa och Gustav som välkomnade sitt första barn till världen den 17 maj! En liten pojke som får dela sin födelsedag med mamma Cajsa och Cajsas morfar som också fyller år på samma dag! Bättre födelsedagspresent går inte att få🎁🎉🎈Stort grattis till er alla!❤ . #förlossning #födelsedag #17maj
Bild från Instagram
Barnmorskan Johanna undervisar nattgänget olika positioner som underlättar födandet. Dessa övningar optimerar barnets läge i livmodern och i bäckenet och kan även göras under graviditet med hjälp av en stödperson. Bild.2 ser ni maglyft med hjälp av rebozosjal. Övningen hjälper barnet ställa in sig rätt i bäckenet. Om barnet inte fixerar huvudet i bäckeningången kan övningen göras under slutet av graviditeten. Bild.3 kallas för framåtböjaren som ska hjälpa barnet rotera/ sjunka ner i bäckenet. Under graviditet kan övningen hjälpa om barnet till exempel ligger i tvärläge eller säte. Bild.4 ser ni bensläppet/ sidelying release som hjälper barnet rotera/sjunka ner i bäckenet. Denna övning kan användas under latensfas och under hela aktiva förlossningsförloppet. Vid långdragna förlopp där barnets huvud står vid det trånga området i bäckenet (spinae) kan övningen underlätta passaget. Idag saknas tillräckligt med randomiserade och kontrollerande studier men beprövad erfarenhet runtom världen påvisar att övningarna kan eliminera risken för onödiga interventioner. #förlossning #göteborg
Bild från Instagram
Som undersköterska på BB är man en i teamet tillsammans med barnmorska och läkare. Arbetsuppgifterna på BB är varierande där vår största uppgift är att ge stöd till de nyblivna föräldrarna och hjälpa dem att växa i sina roller. På BB eftersträvar vi lugn och ro för att främja amning, anknytning och återhämtning. Som undersköterska stöttar vi vid amning eller matning, ger råd och tips samt tar diverse kontroller på barnet såsom pox-mätning, bilicheck, p-glucos, vikt m.m. Vi hjälper även till att ta ordinerade prover på den nyförlösta. BB tiden planeras tillsammans med de nyblivna föräldrarna utifrån behov och önskemål. På BB avdelningen beställer vi material såsom blöjor, bindor, mm. Nästa måndag tar vi upp utbildningar vi får inom obstetriken. #undersköterska #bb
Bild från Instagram
Ibland har bebisar bråttom ut och vi hinner inte få på oss handskar. Då ska det bjudas på tårta! Barnmorskan Amanda, till höger, har därmed fixat fredagsfikat! 👶🏻🎂❤️ #snabbutivärlden #snabbareänbarnmorskan #catchmeifyoucan #förlossningen #fredagsmys
Bild från Instagram
En av de vanligaste komplikationerna i sen graviditet är preeklampsi (havandeskapsförgiftning). Preeklampsi innebär en blodtrycksstegring över normalvärde, >140/90mmHg. Blodtrycksstegringen kan i sin tur leda till organpåverkan. I Sverige inskjuknar cirka 5000 gravida per år. . Preeklampsi kallas för ”the disease of theories" (teoriernas sjukdom) då orsaken bakom tillståndet inte är kartlagd. Dock har ett flertal hypoteser förts fram genom åren. Behandling saknas och enda boten är att föda sitt barn. Studier visar att frånvaro av moderkakan är nödvändig för att tillståndet ska gå i regress. Det har lett till att moderkakan tros vara orsak till uppkomsten av preeklampsi. . Idag finns inga tester som i ett tidigt stadium kan identifiera vilka som har en ökad risk för att utveckla preeklampsi. . Vill du hjälpa oss utveckla ett effektivt screening-test som ska kunna användas i tidig graviditet? Delta i IMPACT-Studien! . Syftet med studien är att utveckla en screeningmetod för att i tidig graviditet hitta de gravida som riskerar att utveckla preeklamsi. Vi söker gravida som genomgått KUB eller TUL (hos oss) och inte har passerat v. 15+0. Besöket tar ca 15 min och innebär blodtryckstagning, blodprov samt några hälsofrågor. Vid intresse, maila 👉 goteborg@impactstudien.se Hashtagga #impact och tagga era vänner! Delta och var en del av banbrytande forskning!💪 . #Impact #räddaliv #preeklampsi
Bild från Instagram
Tre måndagar framöver kommer vi ägna åt att presentera undersköterskans viktiga arbete här på förlossningen och BB! Att vara undersköterska på förlossningen och BB är ett omväxlande arbete. De flesta gör ungefär hälften av sina pass på förlossningen och hälften på BB. Den första personen som den födande/paret träffar när de ringer på dörren till förlossningen är ofta en undersköterska. Paret välkomnas och uppgifter samt kontroller tas. På förlossningen arbetar undersköterskor och barnmorskor i team. Undersköterskan assisterar även läkare vid t.ex pH-provtagning, BARD-kateterinsättning, EDA-insättning samt vid sugklocka. Tillsammans med ekonomibiträden ser de till att avdelningen ser bra ut och att material/varor/tvätt beställs och finns där de ska. Det patientnära arbetet på förlossningen innebär att ge stöd till födande och dess partner. Under förlossningen är det undersköterskans uppgift att anteckna klockslag för födelsen, placentaavgång samt när eventuella läkemedel ges. Nästa måndag kommer information om undersköterskans arbetsuppgifter på BB👶🏻❤️ #underbaraundersköterskor #teamarbete #förlossningen #östrasjukhuset
Bild från Instagram
Efterbördsskedet är perioden som pågår från barnets födsel till att moderkakan fötts fram. Moderkakan släpper från livmoderväggen inom fem minuter vid 50 procent av alla födslar och inom 15 minuter har moderkakan avgått hos 90 procent. På förlossningen handlägger vi efterbördsskedet för att minska blödning, vilket innebär att vi bland annat ger livmoderkontraherande läkemedel efter barnets framfödande. För att underlätta framfödandet av moderkakan ytterligare kan urinblåsan tömmas. Cirka tre procent av alla födande drabbas av placentaretention vilket innebär att moderkakan inte lossnar från livmoderväggen trots åtgärder. Manuell placentalösning utförs då av en förlossningsläkare på operationssal. Som bilden ovan visar innebär manuell placentalösning att läkaren med handen, under en spinalbedövning eller i sällsynta fall under narkos, avlägsnar moderkakan från livmodersväggen. På bild 2 ser ni vår goa barnmorska Camilla som på bilden precis är nedkommen från en manuell placentalösning med moderkakan i påsen. #manuellplacentalösning #östrasjukhuset
Bild från Instagram
På bilden ser ni ett partogram som är en grafisk kurva över det aktiva förlossningsförloppet. Den understa kurvan (den gröna linjen) visar hur modermunnen successivt öppnar sig medans den övre kurvan (ringarna) visar hur fostret tar sig nedåt i förlossningskanalen. Där de två kurvorna möts föds barnet. För att undvika onödiga interventioner och/eller utdragna förlopp används stödlinjer till den nedre kurvan, antal centimeter modermunnen är öppen. Passeras den nedre delen av stödlinjerna, Action line, ska förloppet utvärderas. I partogramet kan många olika parametrar fyllas i så som övervakning, smärtlindring, läkemedel, lägesändringar osv. Partogramet är ett dokumentationssystem som ger förlossningspersonal en överblick av förloppet📉 . #partogram #förlossning
Bild från Instagram
Att födas med ”segerhuva” innebär att barnet föds med hinnorna intakta. Förr ansågs det innebära tur, t.ex. att personen har skydd på havet, kan se in i framtiden och har tur i kärlek ❤️🍀. Karl XII uppges ha varit född med segerhuva! På bild 3 vinkar barnet i väntan på att göra full entré till världen😍 OBS! Känsliga tittare varnas⚠️

Senast uppdaterad: 2018-10-15 08:27