Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Förlossning

Bebis som ligger på förälders bröst

Dags att föda? 

Ring förlossningskoordinator: 031-343 12 50

Förlossning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder vård under och efter förlossningen. Vi erbjuder också vård före förlossningen när det krävs specialistkompetens i form av speciell provtagning, behandling och rådgivning som inte kan erbjudas på ordinarie mödravårdscentral (MVC). Vår samlade specialistkompetens finns också tillgänglig för dig och ditt barn under och efter förlossningen.

Varje förlossning är unik och förlossningsarbetet upplevs olika. Vår erfarenhet är att de som känner trygghet, delaktighet och får stöd under födandet får de bästa förlossningsupplevelserna. Vi gör allt för att du som ska föda ska få en bra upplevelse och att ditt barn ska få en trygg start i livet.

Vi bedriver forskning och som patient hos oss får du del av den utveckling och de framsteg som görs inom förlossningsvården.

Vänta barn

Under graviditeten vänder du dig i första hand till din mödravårdscentral (MVC) när du har frågor kring din graviditet.

För dig med någon graviditetskomplikation, som till exempel högt blodtryck eller för tidiga värkar, kan vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuda mödravård, förlossningsvård och eftervård med all den specialistkompetens som du och ditt barn behöver för en trygg graviditet och en trygg förlossning. Du remitteras till oss av din barnmorska eller läkare. Vi utför också fosterdiagnostik.

Dags att föda 

Vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder all den kompetens och specialistkompetens som behövs för att du och ditt barn ska få en trygg förlossning. Våra förlossningsenheter finns på Östra sjukhuset.

Varje förlossning är unik och vi strävar efter att tillgodose de önskemål som föräldrarna har. Vi försöker tillvarata era egna resurser. Vi vill skapa en trygg miljö som är så naturlig och säker som möjligt, för dig som blivande förälder och för det väntade barnet.

Du får stöd och vägledning av barnmorskan under förlossningen. Har du behov av smärtlindring såsom lustgas eller EDA (ryggradsbedövning), erbjuder vi det alla tider på dygnet.

Efter att barnet fötts åker ni hem eller flyttar ni till vår eftervårdsavdelning. Vården och tiden ni stannar på avdelningen är anpassad efter era behov.

När barnet är fött

Tillsammans med barnmorskan har du som nybliven förälder ett ankomstsamtal om förlossningsvårdens och eftervårdens innehåll. Då kan du berätta om dina förväntningar och dina önskemål för tiden på förlossningsvården. Barnmorskan visar också avdelningen för dig.

Avdelning 308 Förlossning

Avdelning 312 Förlossning

Avdelning 314 Specialförlossning

Akutmottagning för gravida och nyförlösta

Antenatal Östra

Bild från Instagram
Notera moderkakan #senavnavling #födapåpall . Under förlossningen tyckte denna födande kvinna att upprätta positioner kändes bäst. Notera madrassen. Den använde hon fram tills krystfasen🤩 . #rörelser #förlossning
Bild från Instagram
Det gäller att röra på sig under en förlossning! 💃🏽 . . . Barnmorska Patricia och barnmorskestudent Hildur dansar merengue med den födande som går från att vara öppen 8 cm före dans till 10 cm efter.
Bild från Instagram
När barnundersökning (BUS) på BB utförs av barnläkare Gustaf.. . -Lyssna på hjärta och lungor ✔️ Kontrollera ögon, hud, huvud och mun ✔️ Mysa/vagga lite innan fortsättning. . #pediatricisfantastic #BB #barnläkare
Bild från Instagram
All fysisk beröring får oss att slappna av och oxytocin, ett kraftfull hormon utsöndras bland annat vid mjuk beröring och amning. Oxytocin som är kroppens eget lugn- och ro hormon (kärlekshormon) ökar vårt välbefinnande i aktiviteter som känns positiva . Hur verkar oxytocin? _______________________________ . Oxytocin är ett (peptid) hormon och transmittorsubstans som huvudsakligen utsöndras från hypofysens baklob. Hypofysen är en livsnödvändig, hormonproducerande körtel som är en del av hjärnan . Oxytocinet verkar på cellerna i de icke viljestyrda muskulaturen (glatta muskulaturen). Under förlossningen är hormonet viktig för att livmodern ska dra ihop sig (ge sammandragningar) . Du som partner/stödperson kan med hjälp av mjuk (taktil) beröring, kramar, massage..ja, med fysisk närhet helt enkelt påverka oxytocinutsöndringen positivt. Med beröring hjälper du till att stimulera ökad frisättning av oxytocin som sedan gör att livmodern arbetar mer effektivt. Förhöjd aktivitet av hormonet sänker blodtrycket, sänker nivån av stresshormoner, gör oss mindre rädda, mer lugna och rofyllda samt lindrar smärta. #oxytocin #närhetenshormon #kärlekenshormon #lugnochro
Bild från Instagram
Du klassas som högriskpatient om du ; . * Har svår preeklampsi, HELLP, hjärtfel, känd diabetes >10 år (med eller utan komplikationer) *Induceras (igångsättning)efter tidigare kejsarsnitt *Tidigare skulderdystoci *Förlossning startar < 28 veckor ________________________________ Vid flera riskfaktorer skall en riskbedömning göras av barnmorska och läkare gemensamt.
Bild från Instagram
Att klassas som medelriskpatient (gul) är normalt och innebär egentligen att kriterier för lågriskpatient inte är uppfyllda. Nedan står några exempel som gör att du klassas som medelriskpatient. Vi delar in kriterierna i tre. 1) Komplikation som uppstått under föregående förlossning(ar) (Komplicerad obstetrisk anamnes) 2) Komplikation under aktuell graviditet och 3)Komplikation som uppstår under förlossning. Exempel på komplicerad obstetrisk anamnes * Större blödning >1000ml * Kvarhållen moderkaka eller delar av moderkakan * Kejsarsnitt * Sfinkterskada ___________________________________ Några exempel på komplikation under graviditet . * Igångsättning * Graviditetsdiabetes * Tvillingar (Duplex) * Grupp B-streptokocker i urinen (GBS kolonisering) * Preeklampsi ____________________________________ Exempel på komplikation som kan uppstå vid ankomst eller under förlossning. * Feber hos den födande * Långvarig vattenavgång > 18 timmar * Förlossning i graviditetsvecka 28-34
Bild från Instagram
I veckan ska vi berätta om hur vi riskbedömer på en förlossningsavdelning. ________________________________ Alla födande klassificeras i tre olika riskklasser (låg, medel eller hög) . En aktiv riskbedömning vid ankomst till förlossningen medför att den födande får vård på rätt nivå. . Du är lågriskpatient (grön) om; . . . •Du är i fullgången tid (i gravidetsvecka 37+0-41+6) . . . •Du väntar ett barn . . . •Barnet ligger med huvud ner . . . •Fosterövervakning med kardiotokografi (CTG) är normal . . . •Du har ett normalt blodtryck . . . •Du har ingen känd sjukdom eller komplikation som kan påverka dig eller fostret under förlossningsförloppet
Bild från Instagram
För att jobba som barnmorska ska man vara ganska bekväm med diverse kroppsvätskor. Ibland går en förlossning fort och man kanske inte hinner ta på sig förkläde/handskar. Då bjuds det istället på ”magic showers”. Denna konst bjöd en fantastisk treföderska på som födde på pall . På bild ser ni bistående barnmorskan, alltid glada, underbara Anna😍 . To be a midwife is to never be grossed out. Världens roligaste jobb. #seen#it#all #barnmorska #förlossning
Bild från Instagram
Idag testar vi era kunskaper inom graviditet och förlossning. Alla frågor är hämtade från våra inlägg. Frågorna lägger vi alldeles strax upp i stories (händelser).

Senast uppdaterad: 2018-10-15 08:27