Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Rökfri och alkoholfri före och efter operation

Information till dig som ska genomgå en operation eller som just har opererats.

Gör uppehåll och minska riskerna för komplikationer

Det är viktigt att du är så väl förberedd som möjligt inför din operation, därför kan det finnas anledning att du ser över dina levnadsvanor. Användning av tobak och alkohol kan medföra allvarliga komplikationer och längre rehabiliteringstid. För att minska komplikationsrisken vill vi att du inte röker eller dricker alkohol 4-8 veckor före operationen och 4-8 veckor efter. För dig som opereras akut eller med kortare framförhållning är det viktigt att göra uppehåll den tid som är kvar till operationen och efter operationen. Det finns god hjälp att få.

Rökning

Att sluta röka är en viktig förberedelse och effektivt sätt att minska komplikationer i samband med operation. Rökfrihet 4-8 veckor före och efter operation kan halvera komplikationsrisker. De vanligaste komplikationerna är sårläkningsproblem och lungkomplikationer.  

Det är totalt rökstopp som gäller, att endast röka färre cigaretter minskar tyvärr inte riskerna.  Även några dagars rökfrihet gör skillnad. Rökare kan få ökade slembesvär i luftrören de första veckorna efter rökstopp och därför lönar det sig att sluta i så god tid som möjligt. Snus och e-cigarett rekommenderas inte som rökavvänjningshjälp. Nikotinet påverkar cirkulationen genom att dra ihop blodkärlen, vilket försämrar sårläkningen. Nikotin är starkt beroendeframkallande.

Alkohol

Många upplever inte själva att de dricker för mycket. Man ser inte alkoholen som ett hälsoproblem men kroppen påverkas även vid mindre alkoholintag. Den som har ett riskbruk har tydligt ökade risker för lungkomplikationer, generella infektioner, sårkomplikationer, förlängd sjukhusvistelse och behov av intensivvård i samband med operation.

Alkoholen påverkar kroppen på många olika sätt, exempelvis genom förändrad koagulationsförmåga, nedsatt immunförsvar, blodtrycksstegring, ökad förekomst av hjärtrytmrubbningar, hjärtsvikt och med en stressreaktion (kortisol och adrenalin). Dessutom kan alkohol exempelvis påverka effekten av läkemedel, din sömn och balans.

Ingen alkoholkonsumtion är säker och genom ett totalstopp av alkohol inför planerade operationer kan risken för komplikationer påtagligt minskas. En helt alkoholfri period på minst fyra veckor före operation kan till stor del normalisera komplikationsriskerna. Du rekommenderas avstå alkohol 4-8 veckor före och efter operation för bra effekt.

Här kan du få råd och stöd

För att underlätta din avvänjning kan mottagningen där du ska opereras hjälpa dig att komma i kontakt med tobaksavvänjare eller alkoholrådgivare. Antingen kan det bli aktuellt på din vårdcentral, på sjukhuset eller med stöd via webb eller telefon.  

Rökning

Det finns flera olika sätt att göra ett rökstopp. En del klarar det på egen hand, men de flesta behöver professionell hjälp. Chansen att lyckas ökar betydligt med rådgivning och läkemedel.

Alkohol

Många klarar på egen hand av att förändra sina alkoholvanor och att vara alkoholfria i samband med operation. Om det är svårt att göra ett alkoholstopp ska du inte tveka att ta hjälp för råd och stöd.


Senast uppdaterad: 2023-07-13 11:26