Boende för anhöriga

Särskilda boende för anhöriga till patienter som vårdas på sjukhuset finns på Sahlgrenska sjukhuset och vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Tag kontakt med personalen på avdelningen där patienten vårdas om du vill veta mer.


Senast uppdaterad: 2018-05-09 10:14