Informationsdisk

I sjukhusens huvudentréer finns informationsdiskar som är bemannade vardagar mellan 07.30-16.00.

Sahlgrenska sjukhusets informationsdisk är bemannad till 17.00.

Här får du under dagtid hjälp med att hitta till den enhet, mottagning eller avdelning du ska till. I disken kan du också få hjälp med att beställa taxi, färdtjänst eller sjukresa.


Senast uppdaterad: 2018-05-09 10:14