Parkeringsmöjligheter

Avgiftsbelagda besöksparkeringar finns runt om på sjukhusområdena.

Från 1 april 2015 är det begränsade parkeringsmöjligheter på Östra sjukhuset. Det beror på flera byggnationsprojekt som pågår på sjukhustomten.

Var parkeringsplatserna finns kan du se på kartorna över respektive sjukhusområde:

  • Karta Högsbo sjukhus
  • Karta Mölndals sjukhus
  • Karta Sahlgrenska sjukhuset
  • Karta Östra sjukhuset inkusive Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus


Parkeringsplatserna på sjukhustomterna förvaltas av Västfastigheter (länkar nedan öppnas i nytt fönster).

Västfastigheters info om parkering (allmänt)

Högsbo sjukhus

Mölndals sjukhus

Sahlgrenska sjukhuset

Östra Sjukhuset inklusive Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus


Senast uppdaterad: 2018-05-09 10:14