Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan finns representerad vid alla fyra geografiska enheterna. I samband med sjukdom kommer ofta frågor av existentiell natur. Sjukhuskyrkan kan erbjuda enskilda samtal om mänskliga funderingar och kan vara en lugn miljö för eftertanke och kontemplation.

Sjukhuskyrkan är ekumenisk. Man kan även förmedla kontakt med företrädare för andra trosinriktningar.

Sjukhuskyrkan Sahlgrenska sjukhuset
Sjukhuskyrkan Östra sjukhuset
Sjukhuskyrkan Mölndals sjukhus
Sjukhuskyrkan Högsbo sjukhus


Senast uppdaterad: 2018-11-14 10:27