Taxi

Taxistationer finns på Sahlgrenska sjukhuset och Östra sjukhuset. På Mölndals sjukhus finns Taxitelefon vid huvudentrén.


Senast uppdaterad: 2018-05-09 10:14