Telefon

Telefon för telefonkort finns i huvudentrén på Sahlgrenska sjukhuset, Mölndals sjukhus, Östra sjukhuset och Högsbo sjukhus. Mobiltelefon får användas, utom på de ställen där skyltar uttryckligen förbjuder det.


Senast uppdaterad: 2018-05-09 10:14