Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tobaksfri i samband med operation

Information till dig som ska genomgå en operation eller som just har opererats

Tobak påverkar operationsresultatet

När du blir opererad är det många faktorer som påverkar resultatet av din operation. Användning av tobak i samband med operation är en negativ faktor som kan medföra allvarliga komplikationer.

Rökare drabbas oftare än andra av komplikationer efter en operation såsom:

 • försenad eller försämrad sårläkning
 • infektioner
 • blodpropp
 • försenad eller utebliven läkning av benbrott
 • hjärt- och lungkomplikationer

För att minska komplikationsrisken vill vi att du inte röker under sex till åtta veckor före operationen och sex till åtta veckor efter. För att underlätta din avvänjning kommer vi att remittera dig till tobaksavvänjare på din vårdcentral eller till Mottagningen för tobaksavvänjning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sluta med tobak i samband med din operation

Genom att sluta röka inför en operation minskar du riskerna att drabbas av komplikationer och förbättrar förutsättningarna för sårläkning. Detta gäller även då du slutar röka i samband med en akut operation.

Snusningens effekter på kroppen är inte lika väl undersökta som rökningens, men tillräckligt för att avråda från användning. Man vet att nikotinet påverkar cirkulationen genom att dra ihop blodkärlen, vilket försämrar sårläkning. Snuset innehåller mer nikotin än cigaretter.

Vi avråder därför från all sorters tobak i samband med operation.

Behandling mot tobaksberoende

Behandlingen utgörs av individuellt samtalsstöd eller samtalsstöd i grupp, i kombination med användning av läkemedel för tobaksavvänjning. Samtalsstödet är en viktig del av behandlingen mot tobaksberoendet. Under behandlingen tar man upp hur du kan förbereda dig inför rök- eller snusstoppet och vilka knep som kan vara användbara under avvänjningsperioden.

Råd till dig när du ska sluta röka eller snusa

Förbered dig:

 • Tänk igenom varför du vill sluta röka eller snusa - det ökar motivationen
 • Bestäm ett datum när du ska sluta
 • Ha ingen tobak kvar den dagen du slutar
 • Nikotinersättning är bra hjälpmedel när du ska sluta röka. Fråga på apoteket vilket läkemedel som kan passa dig bäst.

De första veckorna

 • Du kan uppleva abstinensbesvär såsom yrsel, trötthet, irritation och brist på koncentration. Dessa besvär känns obehagliga men de är ofarliga och går snart över.
 • Ta små steg i början - ”Nu ska jag klara mig till i förmiddag”.
 • Vänta ut suget - det sitter oftast inte i mer än några minuter. Var aktiv, håll dig sysselsatt.
 • Ät och drick regelbundet - lågt blodsocker kan förväxlas med nikotinsug.

Undvik återfall

 • Ändra dina rutiner och undvik situationer som du vanligen brukar röka/snusa i.
 • Tänk igenom din strategi. Hur gör du när tankarna på att ”smaka” en cigarett eller en prilla dyker upp. Vad ska du göra då?
 • Var på din vakt när du är i sällskap med andra rökare eller snusare. Berätta för andra att du nyligen slutat.
 • Upprepa motiven för dig själv om varför du slutat röka eller snusa.

Här kan du få råd och stöd

För att underlätta din tobaksavvänjning kommer vi att remittera dig till tobaksavvänjare

Ta chansen att förbli tobaksfri för gott!


Senast uppdaterad: 2019-05-10 11:07