Ändrade öppettider och bokningssätt hos Punktionscytologiska mottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Inga drop-in tider från 2 juli 2018 Punktionscytologiska mottagningen erbjuder sedan 2 juli 2018 inga drop in-tider.

Inga drop-in tider från 2 juli 2018
Punktionscytologiska mottagningen erbjuder sedan 2 juli 2018 inga drop in-tider.

Remiss
Vårdcentral eller annan vårdinrättning ska vid önskemål om finnålspunktion av palpabelt fynd skicka remiss till Punktionscytologiska mottagningen. Patienten kommer därefter att få en kallelse per brev, inom två veckor efter inkommen remiss.

Punktionscytologiska mottagningen hanterar inte ultraljudsledd punktion, dessa remisser ska skickas till radiologisk verksamhet.

Postadress för remiss

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Punktionscytologiska mottagningen
Gula stråket 8
413 45 Göteborg

Besöksadress:
Vita stråket 12, uppgång L, bottenplan
Sahlgrenska sjukhuset

Punktionscytologiska mottagningens öppettider för punktion:

Måndag, tisdag och torsdag 10.00–11.30

Vid frågor

Mottagningens telefontider:
Måndag - Torsdag: 07.30–08.30 och 13.00–14.00

Telefon: 031-342 19 96

 

Sofia Tedelind
Enhetschef
E-post sofia.tedelind@vgregion.se

Magnus Hansson
Sektionschef
E-post: magnus.c.hansson@vgregion.se

Ulrika Hansson
Sektionschef
E-post: ulrika.kr.hansson@vgregion.se

 

Publicerat av Therese Gräbel (therese.lorentzon.grabel@vgregion.se)


Senast uppdaterad: 2019-05-21 12:39