Antikroppar mot zikavirus

Test för antikroppar mot zikavirus har upphört. Vid misstanke om akut infektion rekommenderas zikavirus PCR.

Vid fortsatt önskemål av serologisk analys för antikroppar mot zikavirus, var god skicka provet till Folkhälsomyndigheten.

Vid frågor kontakta: 

Klinisk mikrobiologi 
Serologi 
telefon 031-3424669

eller  
expeditionen kundtjänst 
telefon 031-3422444