Diagnostik med VitaPCR för SARS-CoV-2 på 24/7-enheterna på Klinisk kemi

Från och med den 22 juni 2023 kommer SARS-CoV-2-PCR med VitaPCR att pausas. Den kommer därför inte vara beställningsbar som analys och kommer inte utföras på 24/7-enheterna på Klinisk kemi.

Därmed kommer reagens och provtagningskit (artikelnummer: 200005371) från Marknadsplatsen inte vara beställningsbara från och med 5 juni 2023. 

Önskas akutanalys av SARS-CoV-2 rekommenderas analys med GeneXpert (SARS-CoV-2/influensa A+B/RSV). 

Provtagningshänvisning för VitaPCR

Ersättande analys med GeneXpert och provtagningshänvisning 

Vid eventuella frågor kontakta Klinisk kemis 24/7-enhet på det sjukhus som avdelningen tillhör, de kan i sin tur hänvisa vidare till snabbdiagnostik-ansvariga på Klinisk mikrobiologi.