Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Klinisk patologi informerar om förändrad prioritering av prover

Klinisk patologi övergår från tre olika prioriteringsnivåer av remisser till två

Till remittenter angående prioritering av prover

Klinisk patologi övergår från tre olika prioriteringsnivåer av remisser; normal, internsnabb och snabb, till två nivåer; normal och snabb. I syfte att få en bättre överblick och styrning sker alltså en övergång från tre prioriteringsnivåer till två.

Idag har inremitterande klinik möjlighet att på egen hand avgöra vilka remisser som ska prioriteras (snabbmärkas) till en extra kostnad. Vid köbildning eller efter remittents förfrågan om svar har verksamheten haft möjlighet att prioritera om fall till internsnabb som då inte inneburit någon extra kostnad för inremitterad klinik.

Verksamheten kommer även fortsättningsvis omprioritera prover men till en extra kostnad för inremitterande klinik och endast utefter önskemål från remittent. Möjlighet för inremitterande klinik att initialt snabbmärka prov finns kvar såsom tidigare.

Vid frågor kontakta ledningen för Klinisk patologi,

Kontaktuppgifter

Magnus Hansson
Sektionschef Diagnostik patologi och cytologi
magnus.c.hansson@vgregion.se

Katarina Junevik
Enhetschef Patologilaboratorier 1
katarina.junevik@vgregion.se

Marie Friberg
Enhetschef Patologilaboratorier 2
marie.friberg@vgregion.se

Med vänlig hälsning,

Michael Wilstermann
Verksamhetschef
Klinisk patologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Senast uppdaterad: 2020-06-17 10:16