Långa svarstider på gynekologiska hälsokontroller

Det är för närvarande långa svarstider på de gynekologiska hälsokontrollerna. Vi arbetar aktivt med att försöka korta svarstiderna.

Det är för närvarande långa svarstider på de gynekologiska hälsokontrollerna. Vi arbetar aktivt med att försöka korta svarstiderna.

Vid frågor kontakta tf enhetschef Marianne Sundling
marianne.sundling@vgregion.se

 

Publicerat av Therese Gräbel (therese.lorentzon.grabel@vgregion.se)

Senast uppdaterad: 2018-07-11 15:56