Legionella PCR - utökad analys

Från och med 2023-05-29 införs en ny PCR-metod på Klinisk mikrobiologi för påvisning av andra Legionella-arter än Legionella pneumophila.

Analysen kommer att utföras på alla prov från nedre luftvägarna där PCR utförts och utfallit negativt för Atypiska luftvägsbakterier, d v s Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci, Legionella pneumophila och Mycoplasma pneumoniae.

Vid positivt fynd med Legionella PCR kommer försök till odling och artbestämning av bakterien att utföras.

Liksom för Legionella pneumophila är övriga Legionella-arter anmälningspliktiga och smittspårningspliktiga enligt smittskyddslagen. 

Provtagningsanvisning Atypiska luftvägsbakterier

Vid frågor kontakta: 
DNA-laboratoriet, telefon 031-342 46 98 eller 
Expeditionen kundtjänst, telefon 031-342 49 45 

Klinisk mikrobiologi, Molekylär mikrobiologi
DNA-laboratoriet