Påverkan av driftsättning av Sympathy/Lifecare på SÄS

Kommande helg planerar Patos att driftsätta det nya regionala laboratorieinformationssystemet (LIS) Sympathy/Lifecare version 5.2 på SÄS. Eftersom systemet är regionalt påverkar driftsättningen även alla medarbetare inom VGR som arbetar i Sympathy.

Under fredagen den 25/5 gäller följande:

Överföring av hälsokontrollremisser från RHKS till Patologiklinikerna stoppas kl 14:00.

Patologiklinikerna kan fortsätta arbeta tills Sympathy/Lifecare stängs ner kl 16:00.

Remittenters möjlighet att se patologisvar via ”Tittfunktionen” i Sympathy stoppas kl 16:00

Måndag morgon 28/5, från 07:00:

Måndag morgon är Sympathy/Lifecare tillgängligt igen med alla funktioner som fanns före fredagens stängning.

Kontakt
Jill Karlsson
Kvalitetskoordinator
Klinisk patologi och genetik