Problem med åtkomst till gemensamma analyslistan

Det är stora problem med åtkomst till gemensamma analyslistan på SUs externa webb. Det pågår ett arbete att hitta felet.

För information om analyser med mera kontakta respektive verksamhet.

Senast uppdaterad: 2018-09-20 11:02