Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet
16683

a-CV 2

Synonymer

CV2, CV-2, anti-CV2, anti-CV-2, a-CV2, a-CV-2, anti neuronala antigen, \ CRMP-5, CRMP5, anti-CRMP-5, anti-CRMP5 a-CRMP-5, a-CRMP5

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Cerebrospinalvätska/likvor

Rör el. motsv

Sterilt rör utan tillsats

Hantering

Förvaras i kyl innan transport.

Transport

För transport till laboratoriet är provet hållbart något dygn vid normal rumstemperatur.

Remiss

Remissord

a-CV 2

Metod

Metodtyp

Immunoblot

Enhet

Påvisat/ej påvisat

Ackrediterad

Nej

Bakgrund

De mest välbeskrivna kliniska paraneoplastiska syndromen är encefalopati, encefalomyelit, opsoklonus-myoklonus syndrom, subakut cerebellär degeneration, samt sensorisk neuropati. Antikroppar mot neuronala antigen, inklusive CV-2 (CRMP-5) kan uppträda innan klinisk tumörsjukdom manifesterats och bör föranleda tumörutredning. De vanligaste tumörformerna är småcellig lungcancer, ovarialcancer och bröstcancer men fler former finns beskrivna.
Immunoblot metoden baseras på EIA (enzyme immunoassay).
Antikroppar i patientserum får binda till olika neuronala antigen som finns förkotade i distinkta linjer på ett cellulosamembran. Eventuellt bundna antikroppar visualiseras med hjälp av konjugat och en andra inkubering med enzymsubstrat. Vid positiv reaktion ses ett eller flera blåvioletta band. Med hjälp av en scanner identifieras och evalueras varje antigen på cellulosamembranet och den specifika reaktiviteten bedöms.
Stripsen är kotade med amphiphysin, CV2 (CRMP5), Ma2/Ta (PNMA2), Ri (Anna-2, Nova1), Yo (PCA-1) och Hu (Anna-1), recoverin, SOX1, titin, Zic4, GAD65 och Tr (DNER).
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-06-18
Klinisk immunologi:
Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska universitetssjukhuset

Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,

Exp/provsvar: 031 – 342 49 17
Serologi: 031 – 342 47 08, 031-342 49 26
Celltester: 031 – 342 47 03
Allergitester: 031 – 342 18 87
Fax: 031 – 82 67 91

Senast uppdaterad: 2019-10-23 04:07