16030

1,25-Dihydroxi-vitamin D

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

5 mL gelrör

Provtagning

Venöst
OBS! Det krävs minst 800 µL serum för analys! Vid kapillär provtagning fyll 3 kapillärrör! Synonymnamn: Kalcitriol.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information" förvaras i kyla

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 8 h skall provet centrifugeras före transport. Om provet inte anländer till laboratoriet inom inom 24 h, serum avskiljes och transporteras i kyla

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

1,25 Dihydrox-vit.D

Metod

Metodtyp

kemiluminometrisk

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

pmol/L

NPU-Kod

01440

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  36 - 216
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2016-11-03
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Senast uppdaterad: 2019-02-18 01:35