12872

1,4-Butandiol

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL.

Provtagning

Venöst
Provet sänds till Klin Kem Lab, Centralklinikerna, Östra Sjukhuset 416 85 Göteborg Tel 031-3434959

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information"

Transport

Transporteras i rumstemperatur

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

S-1,4-Butandiol

Metod

Metodtyp

Gaskromatografi

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

mmol/L

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  <0,5
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2012-11-30
Klinisk kemi:
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Provsvar: 031 – 342 13 25

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta jourläkare på Klinisk kemi, telefon 031-342 77 96.