911

17-alfa-Hydroxiprogesteron

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL.

Provtagning

Venöst.
När provet är centrifugerat måste serum hällas av till ett annat rör och kan då förvaras i kyla 1 dygn. Därefter måste serum frysas. Analysen kan utföras akut på vardagar om provet anländer till laboratoriet före klockan 12:00. Vid senare ankomst analyseras provet efterföljande vardag.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information".

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 2 h centrifugeras provet och serum avskiljes före transport. Serum skickas fryst om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 h.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

S-17a-Hydroxyprogest

Metod

Metodtyp

Radioimmunokemisk (RIA)

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

nmol/L

NPU-Kod

02460

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

BarnÅldersintervallReferensintervall
FlickorPojkar
 <10 åråldersberåldersber
 10 år - <19 årFöre pubertet : Åldersberoende
Follikulär fas   : 0,3-3,0 nmol/L
Luteal fas        : 0,8-9 nmol/L

Före pubertet : Åldersberoende
Efter puberteten 0,9-7 nmol/L

 

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
KvinnorMän
 10 år - <19 årFöre pubertet : Åldersberoende
Follikulär fas   : 0,3-3,0 nmol/L
Luteal fas        : 0,8-9 nmol/L

Före pubertet : Åldersberoende
Efter puberteten 0,9-7 nmol/L
 >=19 årFollikulär fas   : 0,3-3,0 nmol/L
Luteal fas        : 0,8-9 nmol/L
0,9 - 7
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-02-27
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Senast uppdaterad: 2019-04-22 02:30