Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet
16089

Sklerodermiantikroppar

Synonymer

a-Sklerodermi, sklerodermapanel, anti-RNA polymeras III,

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Rör utan tillsats, gelrör

Hantering

Förvaras i kyl innan transport. Vid provtagning dag innan helgdag och om transport sker ett dygn efter provtagning, ska blodprovet centrifugeras och serum avskiljas, frysas och transporteras fruset. Cerebrospinalvätskan ska frysas och transporteras fruset.

Transport

För transport till laboratoriet är provet hållbart något dygn vid normal rumstemperatur.

Remiss

Remissord

Sklerodermiantikroppar

Metod

Metodtyp

Immunoblot

Enhet

signalintensitet

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

Negativ

Bakgrund

Utvidgad antikropps-panel för diagnostik av systemisk skleros (SSc) är avsedd som kompletterande analys till ANA-screen om misstanke om SSc föreligger eller för djupare differentiering mellan olika former av SSc (diffus form, begränsad form samt overlap syndrom).
Systemisk skleros (SSc) är en sällsynt autoimmun sjukdom som kännetecknas av inflammation och fibrotisering av hud- och underhud samt Raynauds fenomen. Kliniskt yttrar sig sjukdomen med manifestationer i olika organ såsom, hud, magtarmkanal, njurar, hjärta-kärl samt lungor. Förutom antikroppar mot topoisomeras I (anti-Scl-70, diffus SSc) och centromerproteiner (anti-Cent B, begränsad SSc) förekommer andra antikroppsspecificiteter.
Provet analyseras med en immunoblotmetod som baseras på en enzyme immunoassay och vid positiv reaktion anges resultatet semikvantitativt. Undersökningen omfattar antikroppar mot följande antigen: Scl-70, Cent A, Cent B, RP-155 och RP-11 (subenheter av RNA polymeras III), fibrillarin, NOR-90, Th/To, PM/Scl-75, PM/Scl-100, Ku, PDGFR.
Analys av anti-Cent B och anti-Scl-70 ingår även i ANA-screen och antikroppar mot PM/Scl-75, PM/Scl-100 och Ku ingår i myosit antikroppspanelen.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-06-25
För att prov skall ankomma rätt laboratorium var vänlig se remiss
(Det finns två postadresser/besöksadresser)

Immunologen

Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,
Exp/provsvar: 031 - 342 49 17
Serologi: 031 - 342 47 08, 031 - 342 49 26
Celltester: 031 - 342 47 03
Allergitester: 031 - 342 18 87
Fax: 031 - 82 67 91

Vävnadstypning

Postadress/Besöksadress:
Transfusionsmedicin/Vävnadstypningslab
Vita stråket 13 plan 1
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Tel. nr: 031 - 342 17 46

Senast uppdaterad: 2020-08-12 04:03