14603

Titrering av isoagglutininer

Synonymer

ABO-titer \ Isoagglutininer \ Anti-A, anti-B titer

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

1 EDTA-rör 6 mL Små barn: 1 EDTA-rör 3 mL

Provtagning

Remiss och rör ska vara ifyllda med patientens personnummer, efternamn och förnamn, provtagningsdatum samt önskad undersökning. Ange även diagnos samt uppgift om tidigare genomförd eller planerad transplantation på remissen. För ytterligare information se ”Provtagningsanvisningar och information Transfusionsmedicin”. Prov som inte tagits enligt gällande föreskrift SOSFS 2009:29 "Transfusion av blodkomponenter", t.ex remiss som saknar provtagarens namnunderskrift, undersöks ej.
Provtagningsanvisningar och information Transfusionsmedicin

Hantering

Provet får inte vara äldre än 5 dygn vid analysens utförande.

Remiss

Remissord

Titrering av isoagglutininer

Metod

Metodtyp

Direkt- och indirekt agglutination

Ackrediterad

Ja

Bakgrund

Metoden används vid utredning och uppföljning i samband med organ- och stamcellstransplantation.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-06-13
Klinisk immunologi:
Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska universitetssjukhuset

Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,

Exp/provsvar: 031 – 342 49 17
Serologi: 031 – 342 47 08, 031-342 49 26
Celltester: 031 – 342 47 03
Allergitester: 031 – 342 18 87
Fax: 031 – 82 67 91