15014

Holotranskobalamin

Synonymer

Aktivt B12

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL

Provtagning

Venöst

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information" Centrifugerat förslutet gelrör kan förvaras i kyla 3 dygn och i rumstemperatur 12 h.

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 2 h skall provet centrifugeras före transport.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

S-Holotranskobalamin

Metod

Metodtyp

Kemiluminiscens

Enhet

pmol/L

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  25 - 165
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-01-15
Klinisk kemi:
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Provsvar: 031 – 342 13 25

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta jourläkare på Klinisk kemi, telefon 031-342 77 96.