alfa-N-acetylgalaktosaminidas


Välj system (blod, serum, urin osv.) för vidare information.

Fibroblaster
Leukocyter
Lymfocyter