96

Fosfatas, alkalisk, isoenzymer

Synonymer

ALP isoenzymer

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL

Provtagning

Venöst
I analysen ingår även S-Alkaliska fosfataser, S-Alp benspecifikt och S-gamma-GT.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information"

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 8 h skall provet centrifugeras före transport.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

S-Alp-isoenzymer

Metod

Metodtyp

Agarosgelelektrofores och färgning av enzymaktivitet.

Storhet

Visuell bedömning

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

Referensintervallsinformation
Se respektive analys och svar. Medicinskt utlåtande.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2016-06-09
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Senast uppdaterad: 2019-05-22 04:02