14290

Bensodiazepiner

Synonymer

Klonazepam \ Diazepam \ Oxazepam \ Alprazolam

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Urin

Rör el. motsv

Plastkärl utan tillsatser koniskt plaströr 9,5 mL

Provtagning

Urinprov tas under direkt uppsikt.
Analyseras måndag - fredag. Minsta provmängd 9,5 mL.

Hantering

Förvaras kylt. Ljuskänsligt

Transport

Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt.

Remiss

Remiss

Remissord

U-Bensodiazepiner

Metod

Metodtyp

Screening, Immunokemisk

Storhet

Masskoncentration

Enhet

µg/L

NPU-Kod

NPU08958

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  <200
Referensintervallsinformation
Normalt ej förekommande.

Bakgrund

Efter intag av någon bensodiazepin kan de normalt spåras i urinen under minst tre dagar(kortverkande). För bensodiazepiner med lång elimineringstid kan positivt resultat förväntas i flera dagar eller tom vecka/or efter långtidsbruk. Falskt positiva resultat förekommer p.g.a. av bl.a. korsreaktivitet och därför ska alla positiva fynd från screeningen verifieras med masspektrometrisk metod.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-06-18
Klinisk kemi:
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Provsvar: 031 – 342 13 25

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta jourläkare på Klinisk kemi, telefon 031-342 77 96.